Monthly Archives

Mart 2019

Küreselleşme Sürecinde Medyanın Rolü

Küresel dünyanın iletişim çağının enformasyon toplumu olarak nitelendirdiğimiz 21. Yüzyılda; kapitalizmin dünyanın tek hakimi olarak görüldüğü yeni dünya düzeninde emperyalist devletler ve uluslararası şirketler medyayı kendi menfaatleri…

ABD Dış Politikası ve Lobicilik

Baskı gruplarının karar vericileri etkilemek için kullandıkları lobicilik yöntemi ABD siyasal siteminde kuşkuyla yaklaşılıp, olumlu mu değil mi şeklinde tartışıladursa da ABD siyasal sistemi için vazgeçilmez bir organdır. Lobiler bu siyasal…

Gündemdeki Uluslararası Göç Haberleri

DÜNYA: BM İnsan Hakları Uzmanı: ‘’Vatansızlık bir azınlık meselesidir. Bu konu acilen ele alınmalı.’’ dedi. Azınlık meselesine ilişkin BM Raportörü Fernand de Varennes, BM İnsan Hakları Konseyi’ne yaptığı sözlü açıklamada; dünyada…

Kudüs Fatihi Salâhaddin Eyyûbî

Bu yüksek şahsiyet, bütün Müslümanlar için iftihar kaynağı olduğu gibi, dünya tarihinde de teşkilâtçılığı, kahramanlığı ve âlicenaplığı ile parlak bir nâm ile anılmaktadır. Ürdün’de iken Filistinli gençler arasında çok meşhur Yecib…

Çeçenistan Sorunu

Kafkasya bölgesi coğrafi konumu ve sahip olduğu enerji kaynakları nedeniyle tarih boyunca büyük güçlerin ilgi alanına girmiş ve bu büyük güçlerin bölge üzerindeki politikaları, çatışmaları kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu makalenin amacı da…

Feodalitenin Tarihi Gelişimi ve Osmanlı

Osmanlı devletinde derebeylik sistemindeki bölünmüşlük oluşmamış ve serf ,vassal, feodal beyler gibi kavramlar gelişmemiştir.Bu yüzden Osmanlı devletinde derebeylik sistemi yoktur. Feodalite Avrupa’ da roma döneminde ortaya çıkmış…

İç Savaşın Pençesinde “Lincoln”

Lincoln son dönemin en başarılı filmleri arasında yer almaktadır. Filmde, en iyi ABD başkanları arasında gösterilen Abraham Lincoln’ün köleliğin kaldırılması amacıyla yürüttüğü siyasi mücadele anlatılmaktadır. Film konu itibari ile Doris…

Bir Tabiat ve Tarih Harikası: Mostar

Neretva Irmağının iki yakasında Podvelez ve Hum dağlarının eteklerinde kurulmuş olan Mostar, tabii güzellikleri içine serpilmiş Osmanlı döneminden kalma eserleriyle çok ünlü bir ressamın elinden çıkmış tarihi bir gravür gibidir. Bu…

Niccolo Machiavelli-Prens

Tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan Floransalı düşünür Niccolò di Bernado dei Machiavelli aynı zamanda devlet adamı, askeri stratejist, şair, oyun yazarıydı. Tüm yaşamı boyunca İtalya’nın birliği ideali için mücadele veren yazarın…

Bitişik Komşumuz Nahçıvan Cumhuriyeti

Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı bir özerk cumhuriyettir. Kuzeyi ve doğusu Ermenistan ile, güneyi ve batısı da İran topraklarıyla çevrilmiş olup, batısında yer alan Türkiye ile on üç kilometrelik bir sınırı vardır. Bu sınır bölgesi…