Monthly Archives

Temmuz 2019

ABD Telif Hakları Sistemi

Telif, kelime anlamıyla çeşitli şeyleri birleştirip karıştırmak; yazmak anlamlarına gelirken, müellif de bu işleri yapana denmektedir. Sadece sözlük anlamından yola çıkarak, etrafında olup biten çeşitli durum ve olayları birleştirip…

Osmanlı’da Tımar Sistemi

Sistemin kökeni ve anlamları Farsça kökenli olan tımar kelimesi Farsçada “acı, ızdırap, sadakat ve bakım” gibi çeşitli anlamlara gelmektedir. Ne Moğolcada ne de Türkçede bu kelimeye rastlanmamaktadır. Rumcadaki tımarion Osmanlıcadan…

İdealizm

Bu düşünce Woodrow Wilson ile hayat bulmuştur. Kolektif güvenlik sistemi kurmak amaçlanmıştır bunun için milletler cemiyeti kurulmuştur. İdealistler savaşların anlamsız olduklarını böyle felaketlerin yaşamam gerektiğini söyler ve…

Liberalizm

Devletler uluslararası politikada tek faktör değildir. İnsanlar temelde iyi varlık olduğunu savunmaktadır. İnsanın kötü olmasının nedeni yaşadığı ortam olduğunu belirtmişlerdir. Modern liberalizmin Temel varsayımları…