Perşembe, Temmuz 18, 2024
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Asya Pasifik Soruları

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Pakistan ve Hindistan arasindaki bölgesel rekabetleri açısından doğrudur?

 

1 -Pakistan’ ın jeostratejik üstünlüğü
2-Hindistan ‘ın Pakistan’a coğrafi olarak ihtiyacının olması
3-Hindistan ‘ ın jeostratejik üstünlüğü
4-Pakistan  ‘ ın İran a komşu olmasi ülkeyi önemli hale getirmiştir
5-Hindistan ‘ ın enerji ihtiyacını deniz yolu ile karşılaması y
A)Yalnızca 1
B)Yalnızca 2
C)1 ve 2
D)3 ve 5
E)1-2-4

 

Aşağıdaki ülkelerden hangileri küresel ısınmadan daha fazla etkilenmektedir

 1. A) Nauru – Tuvalu
  B) Nepal – Laos
  C) Nauru – Myanmar Cumhuriyeti
  D) Buton Krallığı – Nepal
  E) Tuvalu – Singapur

 

Çin , dış politikasında kendisini 3.Dünya ülkesi ve güçsüz bir ülke olarak tanıtmaktadır.Hangisi bunun Çin’e sağladığı avantajlardan biri değildir?

 

 1. A) Çin’in uluslararası rejimlerdeki para yardımı , teknoloji transferi gibi yükümlülüklerden muaf olması
  B)Para yardımı , teknoloji transferi gibi bazı hakları kazanması Çin’in
  C) Çin’in Abd ile ilişkilerinin yakınlaşması
  D) Dünya Bankasının Çin’e kalkınma yardımı yapması
  E) Uluslararası toplantılarda Çin’in 3.Dünya Ülkelerini arkasına alabilmesi

Aşağıdakilerden hangisi Çin’in Doğu Türkistan sorununda Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikalardan birisi değildir ?

 

 1. a) Uygur Türkleri Çin’in başka kentlerine yerleştirmeye başladı
  b) Uygur Türklerini aşırı dinci , terörist olarak göstermeye çalışması
  c) Türk dünyasından ayrımlaştırmaya ve yalnızlaştırmaya çalışmıştır
  d) Çin nüfusunu Doğu Türkistan’a yerleştirmeye başlaması
  e) Özerklik haklarını kullanmalarına izin vermişlerdir

 

Çin’in Kuzey Kore’ye yaptırım uygulaması nasıl mümkün ?

 

A)Propaganda
B)Diploması
C)Ekonomik yardımlar
D)Boykot
E)AmbargoCevap=a şıkkıdır

 

Çin’in Taiwan’ın bağımsızlığını istememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Çin’in Taiwan dan gelebilecek saldırıdan korkması
B)Çin’in Taiwan’ın güçlenmesinden endişe duyması
C)Çin’in Taiwan ile tarihsel düşmanlığı
D)Çin’in Taiwan halkıyla etnik düşmanlığı
E)Çin için Taiwan ve Luzon boğazının maliyet ve zaman açısından önemli olmasıCevap=e şıkkıdır

2016 temmuzda Japonya’nın başkanı ABE “geleneksel ve nizami bir orduya sahip olmak istediğini ” dile getirmiştir.

 

1947 anayasasından bu güne kadar pasif bir dış politika izleyen Japonya’nın düzenli bir orduya sahip olmak istemesinin nedeni nedir ?
1- Kollektif meşru bir müdafa yapabilmek için
2- Kuzey Kore’nin nükleer füze kullanma tehdidi
3- Çin ile yaşanan adalar sorunua) yalnız 1 b) yalnız 2 c) yalnız 3 d) 1-3 e) 1,2,3

 

Ticari merkez olarak görünen Taiwan ile ülkeler ekonomik iliskilerini geliştirmek ister. Taiwan ile ilişkilerini geliştirmek isteyen ülkeler bunun için ilk olarak ne yapmalıdır ?

 

A)Taiwan ı Çin’in bir parçası olarak tanımak
B)Taiwan la silah alışverişine girmemesi
C)Komşuluk ilişkilerini geliştirmek
D)Doğal kaynaklarını Taiwana ucuza satmak
E)Taiwan’la gümrük duvarları için anlaşmakCevap=a şıkkıdır

 

Japonya’ya atom bombası atılması , Küba krizinin yaşanması ve Sovyetler birliğinin dağılması gibi olaylar kuzey Kore’nin dış politikasını ne yönde şekillendirmiştir ?

 

 1. a) Pasif bir dış politika izlemesine neden olmuştur
  b) Büyük güçlerle müttefik olma arayışına girmesi
  c) Silahlanma isteğini arttırması
  d) Tarafsız bir dış politika benimsemiştir
  e) İkili anlaşmalarla kendini güvence altına almaya çalışmıştır

 

Paris de yapılan iklim degisikligi konferansında birinci gündem maddesi tuvaludur. Küresel ısınma, salgın hastalıklar, kasırgalarla mücadele eden Tuvalu halkının mülteci başvurularının kabul etmemesi nedeni aşagıdakilerden hangisidir ?

 

A)1951 Sözleşemsiye göre mültecı statüsüne uygun olmaması
B)Coğrafi koşullardan dolayı mülteci statüsünün verilmemesi
C)Mülteci başvurusu için Tuvala halkının uygun devlet bulamaması
D)Tuvala nın mültecilik başvurusu yapması için yeterli evrak toplayamaması
E)HiçbiriCevap=a şıkkıdır

 

2001de Rusya ve Çin’in Özbekistan’ı Şangay işbirliği örgütünün içerisine almasının nedeni nedir ?

 

1- Özbekistan’ın ABD’ye kaptırmak istemediği için
2- Örgütün bölgede üye sayısını artırmak istemesi
3- Doğu Türkistan sorununa Özbekistan’ın müdahil olmasını engellemeka) yalnız 3 b) yalnız 2 c) yalnız 1 d) 1-3 e) 2-3

 

Şangay iş birliği örgütüne Afganistan’ın tam üyelerin perspektifinin olmamasının nedeni nedir ?

 

1- Terör faaliyetlerinin yoğun olması
2- ABD ile iyi ilişki içerisinde olması
3- İç güvenlik sıkıntıların varlığıa) yalnız 1 b) yalnız 2 c) yalnız 3 d) 1-3 e) 2-3

 

Rusya, Çin’in müttefiki olmasına rağmen ESPO boru hattı üzerinden Japonya’ya petrol satmayı kabul etmesinin temel nedeni nedir ?

 

 1. a) Önemli bir pazar olduğu için
  b) Çin ve Japonya arasındaki rekabette taraf olmamak için
  c) Japonya ve ABD’nin arasını açmak için
  d) Japonya’yı kendine bağımlı hale getirmek için
  e) vladivostok limanındaki ticari faaliyetleri arttırmak için

 

Aşağıdakilerden hangisi Çin’in deniz rotalarına olan bağımlılığını azaltmak istemesinin nedenlerinden biri değildir ?

 

 1. a) İran’ın Hürmüz boğazını kapatmakla tehdit etmesi
  b) deniz korsanlarının artması
  c) ABD’nin donanmalarının denizlerde varlığı
  d) Deniz yolları çok maliyetli olduğu için
  e) Deniz yolları yüzünden tek bir ülkeye bağımlı olacağı için

 

Çin enerji ithal etmektedir. Ancak Çin enerji anlamında petrolü çok tüketip doğalgaz bağlamında daha az bir tüketim gerçekleştirmemektedir.

 

Bu bilgiye göre Çin neden petrolü tüketip aldığı gibi doğalgazı da tüketip almıyor ?
1- Deniz yollarına daha fazla bağımlı olmamak için
2- LNG tesisleri yetersiz olduğu için
3- Ülkede tüketim çok olmadığı içina) yalnız 1 b) yalnız 2 c) 1-2 d) 2-3 e) hepsi

 

Bölgeye Asya Pasifik kavramını ABD icat etmesine rağmen Avusturalya Yen’i Zelanda Kanada gibi ülkelerin bunu desteklemesinin temel nedeni nedir ?

 

 1. a) ABD ile ilişkilerini geliştirmek için
  b) Kendilerinin Pasifik ülkesinin bir parçası göstererek iyi ilişkiler geliştirerek
  c) Nüfus yoğun olduğu için önemli bir pazardır ve bölgeye ABD ile girmek istedikleri için
  d) Bu bölgeyi Rusya’ya kaptırmamak için
  e) Öz kaynakları fazla olan bölgede etken olmak istemeleri

 

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’ın Bangladeş ile ilişkilerini iyi tutmasının nedenlerinden birisidir?

 

1- Müslüman bir ülke olduğu için
2- Stratejik  olarak önemli bir konumda olduğu için
3- Doğal kaynaklar bakımından zengin olduğu içina) yalnız 2  b) yalnız 3  c) 1-2  d)  2-3  e) Hepsi

 

Aşağıdakilerden hangisi Myanmar’ın jeostratejik önemini arttıran unsurlardan biri değildir ?

 

 1. a) Hİnt okyanusuna açılan kestirmeden açılan bir kapıdır
  b) Hindistan ve Çin’e komşudur
  c) Çin’i çevrelemek adına önemlidir
  d) Tampon bölge konumundadır
  e) Kuzey Kore’yi gözetlemek adına önemlidir

 

Asağıdakilerden hangisi Çin’in ekonomik olarak büyümesinin en temel nedenidir ?

 

‎5

 1. A) genç nüfus çok olduğundan işgūcū ucuz
  B)coğrafi özelliğinden dolayı
  C)komşularıyla ilişkileri iyi olmasından dolayı
  D)sıfır sorun politikasından dolayı
  E)hiçbiriCevap=a şıkkıdır

Hangileri 2011 yılında Japonya’da gerçekleşmiş olan Fukushima Faciası sonrası kendi istekleriyle kapattıkları nükleer santrallerin Japonya açısından yarattığı sonuçlar arasında yer alır?

 

I-Japon ekonomisi dış ticaret açığı verdi
II-Elektrik üretim maiyetlerinde düşüş oluştu
III-Ticari ilişkilerde mal fiyatı artınca pazarı düşüşe geçti
IV-Fosil yakıt ithalatı maliyeti yükseldi
V-Doğalgaz ve petrole bağımlılığı daha çok arttı
VII- Çin ile çeşitlilik adına doğalgaz geçiş projesi geliştirdi
a)I veII
b)I-II-VII
c)I-III-IV-V
d)I-II-III-V
e)VII-I-III

 

Seçeneklerden hangisi Çin’in enerji politikaları içerisinde yer almaz?

 

a)Ham petrolü işleme amacıyla rafineri projesi geliştirmek
b)Arz çeşitliliğini geliştirmek
c)Çin denizi rezervlerinden pay almak
d)Tayland’da güvenli bir kanal (‘Tai Kanalı’) açarak Singapır ile iş birliği yapma düşüncesi
e)Enerji zengini ülkelere ucuz Çin malı pompalamak

 

Çin’in gerçekleştirmek istediği İnci Stratejisini göz önünde bulundurarak hangileri Çin hedefleri arasında yer alır ?

 

I-Çin’i Ortadoğu’ya bağlayarak Güney Çin denizi sıkıntılarını bir nebze hafifletmek
II-Güney Çin denizi ülkeleri ile ilş. kurup ABD ve Endonezya’yı engelemek
III-Çin’in enerji açlığını doyurmak bu nedenle ortadoğu‘daki petrol ve doğal gaz kaynaklarına erişimini sağlamak
IV-Endonezya’yı yanına çekerek ABD’yi by-pass etmek
a)Yalnızca I
b)I-II ve IV
c)YalnızcaIII
d)II ve III
e)I-II ve III

 

Hangisi Abd’nin ve Japonya’nın Vietnam ile göz hizasında bir ilişki istemesinin nedenlerinden değildir?

 

a)Olası bir sıcak çatışmada askeri üs,seviyat,konum açısından önemli olması
b)Vietnam’ın Asean üyeliği
c)Dış politikasında yaşadığı travmalar
d)Çin’in olası bir işgalde Vietnam’ı sınır güvenliği olarak görmesi
e)Amerika’nın ambargoları kaldırmaması yüzünden Vietnam’ın Çin tarafında olması

 

Güney Kore kömürünün %70’ini Endonezya’dan ve Avustralya’dan aldığı düşünülürse. Bu enerjinin Güney Kore’ye gelmesi için Tayvan ya da Luzon boğazlarından geçmesi gerek. Luzon Boğaz’ı tehlike arz ettiği için seçenek olarak Tayvan Boğaz’ı kalıyor.

 

Bu bilgiye göre Tayvan – Çin sorunun da Güney Kore dış politikasını nasıl belirliyor ?
a) Tayvan Çin sorunun da arabulucu oluyor
b) Tayvan’ın bağımsız bir devlet olmasına destek veriyor
c) Tayvan Çin arasındaki sorunun devam etmesini istiyor
d) Tayvan Çin sorununda Çin’e destek vererek yakın ilişki kurmak istiyor
e) Sorunun BMGK’da çözülmesi için Tayvan ve Çin ile iş birliği yapıyor

 

Çin Suriye krizinde açıkça tarafını belli ederek Esad’ı desteklemektedir. Hatta bazı konularda Rusya Suriye arasındaki anlaşmazlıklarda da ezeli müttefiki Rusya’dan yana değil Esad’dan yana tavır almaktadır.Aşağıdakilerden hangileri bunun nedenleri arasında sıralanabilir?

 

I.Rusya ile arasındaki olası bir gerilimde Esad’ın desteğini almak istemesi.
ıı.OrtaDoğuda ateşkes görüşmesi ve diplomatik konularda masaya oturmak istemesi.
ııı.2014’ten beri İran üzerinden sattığı silahın Suriye’ye gitmesi ve bunun Çin ekonomisine katkıları.
ıv.Savaş sonrasında burada Amerikan yanlısı bir hükümetin kurulmasını istememesi.A)I,III    B)yalnız II   C)yalnız III   D)II,IV    E)hepsi

 

Şangay İşbirliği Örgütünde gözlemci statüsü tam olmayan tek ülke hangisidir?

 

A)Belarus
B)Hindistan
C)Afganistan
D)Özbekistan
E)Moğolistan

 

Hangisi Çin’in Tayvan’ın bağımsızlığını tanımama nedenleri arasında yer almaz?

 

a)Gıda,askeri ekipman sevkiyatı için uygun bir alan olması
b)Çin’in Luzon ve Tayvan Çin konrolüne geçerse, Güney Kore ve Japonya’yı ticari zarara uğratırım düşüncesi
c)Luzon boğazı kullanılarak Güney Çin denizine geçişte kolaylık sağlanması
d)Çin’in Tayvan sularının Abd ile girişilen donanma mücadelesinde avantaj sağlaması
e)Çin’in Tayvan üzerindeki sularının derin olması nedeniyle deniz altı sularının rahatça kullanılması avantajı.

 

Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın tıpkı Çin gibi Japonya’nın da boru hatları ile kendisinden petrol almasına onay verecek amiller arasında yer almaktadır?

 

A)İnci stratejisinin Japonya için maaliyetli olması
B)Japonya’nın 30 yıldır dış ticaret açığı vermesi
C)Çin ile arasında olan ESPO Boru Hattı Projesi’nin süresinin bitecek olması
D)ABD ile Çin arasındaki rekabete taraf olmak istememesi
E)Putin’in enerji konusunda uzakgörenliği onu bu rasyonel karar almaya itmiştir

 

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Japonya dış politikası için söylenemez ?

A)Japonya parlamentosunun aldığı ” Kuril  Adaları ezeli toprağımızdır.” kararı Rusya ile ilişkilerde gerilime yol açmıştır.
B)Çin’in ,Tayvan ile Japonya etrafında zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarının bulunduğu tahmin edilen  Senkaku Adaları üzerinde hak iddia etmesi ilişkilerde soruna neden olmuştur.
C)Japonya-Güney Kore ilişkileri ; Japon liderlerin İkinci Dünya Savaşı boyunca iki ülke arasındaki sorunun kaynağıdır.
D)Kuzey Kore tehdidi Japonya’yı kendi güvenliğini sağlayacak kapasitede bir ordu kurmaya itmektedir.
E)Hİndistan-Çin arasındaki Tibet sorununda Japonya tarafsız davranmaktadır.

”Çin ve Hindistan arasındaki bu Dağlık bölge özellikle terör örgütlerinin kaçak sınır geçişlerine müsaade ederse, gelecekte sorun olma potansiyeline sahiptir”. Sözü geçen dağlık bölge hangisidir?

 

A)Palau
B)Tualu
C)Vanuatu
D)Tonga Krallığı
E)Butan Krallığı

Çin kara sınırının olduğu Laos ‘a yardım yapıyor. Çin’in hangi politikası Laos’a yardım yapmaya itiyor?

Çin , Malakka Boğazına olan bağımlılığını azaltmak istiyor bunun nedeni nedir ?

1954 Cenevre Sözleşmesi ile bağımsız olan Kamboçya’yı 1969 da ABD bombalıyor, bunun nedeni nedir ?

ABD , Myammar Birliği ile ilişkilerini kurarken neden Myammar ismini kullanmaz da , sömürge ismi olan Burma’yı kullanır?

Dünyanın önde gelen petrol şirketleri ya ABD’nin ya da büyük ortağı olduğu şirketler.Bu şirketlerin dünya petrol pazarını şekillendirmedeki rolleri açıktır. Bu durum Çin’i ve enerji stratejisini nasıl etkilemektedir?

 

A)Rusya ile enerji konusunda ahbaplık eden Çin, bunu umursamamaktadır.
B)Çin Orta Asya devletleri ile olan anlaşmalarının uzun süreliğine ve kalıcılığına güvenmektedir.
C)Çin bölgenin en az petrol ithal eden ülkesi olduğu için ABD ile rekabet halinde değil.
D)Bu durum Çin’in enerji stratejisini yalnızca ekonomik açıdan değil, güvenlik politikaları açısından da değerlendirmesine neden olmaktadır
E)Putin’in ”Yakın Çevre” doktrinini revize etmesi bu konuda Çin’n elini hafiifletmiştir.

Hangisi Çin ve Tayvan arasında yaşanan Luzon boğazı geriliminde Güney Kore’nin tercihleri arasında yer almaz?

A)Çok gelişmiş ada ülkesi Tayvanla ilişkilerini sürdürmek için hayati önem taşır Lüzon boğazı
B)Çözümden yanadır onun için rasyonel olanın bu seçim olduğunu düşünür
C)Lüzon boğazının Çin ile olan ilişkilerinde onu ve dış politikasını etkilemediğini düşünür
D)Çözümden yana değil bu onun da işine geliyor
E)Güney Kore’nin bu konuda Kuzey Koreyle anlaşması elini rahatlatmştır

Aşağıdakilerden hangisi Çin’in enerji için kullanmış olduğu boru hatları, kanalları ve projeleri ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A)Thai Kanal’ı İnci stratejisinin alternatifidir ve Tayland’ın ortasından geçer.Yolu çok fazla kısaltmış olmamasına rağmen Çin’in kullandığı bir kanaldır.
B)Rusya’dan doğalgaz ve petrol aldığı ESPO, Sibirya’dan çıkarılan petrol Rusya içinden Çin’e girer.
C)Sibirya Gücü Hattı, ESPO’nun paralelidir.Rusya’dan doğaşgaz alıp LNG’ye çevirip Türkmenistan’a olan bağımlılığı azaltmak için alternatiftir.
D)Myammar’ın zengin kaynakları vardır ve Çin , Myammar ile ilişkileri çok iyi tutmalıdır.Myammar-Çin Hattı önemlidir.
E)Çin ”Mavi Donanma” adı altında enerji,petrol ve doğalgaz taşıyor.Deniz yollarının güvenliğini sağlamak için böyle bir donanma kurmuştur

ABD’ nin atom bombası denemeleri yapması yüzünden dünyanın en kirlenmiş olan ülkesi hangisidir?

 

A- marshal adaları
B-Solomon adaları
C- beyni darussalam
D- nuru
E- cook adalari

İran’ın arzı yaptırım kararıyla beraber düşmüştür. Çünkü yaptırım kararlarına göre İran’ın petrol ve dogalgaz ihraç etmesi yasaktı.

Bu durum göz önüne bulundurulduğunda aşağıdakilerdenin hangisi Çin ‘in petrol ithal eden bir ülke olmasına rağmen yaptırım kararını veto etmemesini nedenlerinden biri değildir ?
A- İran ı istikrarsızlaştırmak istemediği için
B- adb nin askeri bir müdahale de bulunmasını engellemek için
C- herhangi bir müdahale durumunda Hürmüz un batı kontrolüne girmesini engellemek için
D- İran i ekonomik olarak zayıflatıp nukleerden caydirmak için
E- bu kararı veto ederek uluslararası  toplumdan tepki almamak için

Çin, 3.dünya ülkelerini blok olarak arkasında tutmayı nasıl başarmıştır?

1- adb nin yeni dünya düzenine alternatif sağlayarak
2- egemenlik ve toprak bütünlüğünü saygı
3- eşitlik ve karşılıklı faydaA ) yalnız 1 B) 1 ve 2 C)1 ve 3  D) 2 ve 3  E) hepsi

Aşağıdakilerden hangisi Çin’in kendisini 3.dünya ülkesi olarak lanse etmesinin nedenlerinedir?

 1. U.a örgütlerin bazı yükümlülüklerinden muaf olmak
  2. ABD’nin ,Çin’ i tehdit olarak algılamasını engellemek
  3. Teknoloji transferi ve para yardımlarından faydalanmakA) 1   B)2    C)1 ve 2   D) 1ve 3 E) 1,2 ve 3

Aşağıdakilerden hangisi ASEAN üyelerinin tek yumruk olmasını engelleyen temel etkenlerden birisidir ?

A)sınır çatışmaları
B) güney çın denizindeki egemenlik iddiaları
C) çok etnikli bir yapısı olması
D) gelir dağılımında ki büyük fark
E) bölge halkının eğitimsiz olmasi

Aşağıdakilerden hangisi Çin’in deniz rotalarına olan bağımlılığını azaltmak için hayata geçirdiği boru hatları projelerinden birisi değildir?

 1. A) ESPO
  B) orta asya dogalgaz boruç hattı
  C)sınırda gücü hattı
  D)trans Myanmar
  E) IPI

Aşağıdakilerden hangisi Şangay İşbirliği Örgütü ile ilgili batı dünyasının görüşlerinden değildir?

 

 1. A) Potansiyel Varşova Paktı olduğu.
  B) Net bir şekilde Nato karşıtı olduğu.
  C) Tüm devlerler iç siyasette baskıcı olduğundan, bir otokrasi kulübü olduğu.
  D) Çin’in bu örgütün kurulmasını yalnızca enerji güvenliği için istediği.
  E) Örgütün iki ayaklı olup Çin ve Rusya istekleri uğruna hizmet ettiği.

Şangay İşbirliği Örgütü ve Türkiye arasındaki ilişkiler için söylenemez?

A)Türkiye’nin Batı cephesinde görünmesi ve NATO üyesi olması Çin ve Rusya’yı endişeye sevk etmektedir.Son dönemde Türkiye’nin çok yönlü dış politikası belli ölçüde buzları kırmaktadır.
B)Çin ve Türkiye’nin Suriye konusunda yaşanan görüş ayrılıkları , Türkiye’nin bu örgüte girmesini zorlaştırmaktadır.
C)Çin ve Türkiye arasında siyasi güven eksikliği vardır.
D)Çin’in görünürdeki bahanesi örgütün genişlemesi için henüz uygun bir fırsat ve zeminin bulunmamasıdır.
E)Türkiye’nin Orta Asya’daki jeopolitik çıkarları ve bölge halkıyla tarihsel,kültürel,dini ve etnik bağlardan dolayı diyalog statüsü ile yetinecektir.

Şangay İşbirliği Örgütü’nün temel hedefleri arasında yer almaz?

A)Asya’daki gelişmelere diğer güçlerin müdahil olmasını engellemek.
B)11 eylül saldırılarından sonra bölge üzerinde değişik devletlere siyasi , ekonomik ve askeri girişimlerde bulunan ABD’ye karşı bir güç olmak
C)Gelişmelerin ancak Moskova ve Pekin merkezli kontol edilmesini sağlamak
D)Zengin yer üstü ve yeraltı kaynaklarını ABD’e kaptırmamak
E)Tek kutuplu dünyaya karşı bir hedef belirlemek.

Çin’in Şangay İşbirliği Örgütü’nün öncülerinden biri olmasının nedeni sayılamaz ?

A)Sınır sorunlarını barışcıl yollarla çözmek.
B)Sınır sorunu yaşadığı devletlerle ekonomik ilişkiyi arttırmak.
C)Aşırı islami grupların , etnik ayrımcılıkların destek görmesini engellemek.
D) Enerjiye dair ekonomik ilişkileri düzenlemek
E)Dünyanın en büyük ordusuna sahip olarak NATO’ya karşı çıkmak.

Güney Kore enerjisinin %31 ini kömürden sağlamaktadır. Bu kömür alımını ise ; %42 Avusturalya %28 Endonezya %14 Rusya %10 Kanada ve %2 Çin ve diğerleri olarak çeşitlendirmiştir. Güney korenin bu kömürü alımında Avusturalya ve Endonezya dan en büyük payı almasının dış politikasında Tayvan-Çin sorununa yaklaşımında ki etkisi aşağıdakilerden hangisidir ?

 1. A) Kendine en yakın müttefiki Endonezya ve Avusturalya olarak görür. Çin de , Endonezya dan petrol alımı yaptığı için ortak petrol alım noktasın da birleştikleri nedeniyle Çin’i destekler.
  B) Kömürün kendisine Luzon Boğazından taşınması nedeniyle kendisi ile Tayvan’ın arasını sıkı tutar ve Tayvan’ı destekler.
  C) Tayvan-Çin sorunun da dış politika tutumunu her iki ülke ile de yakın durmaya çalışır çünkü olası sorunda Avusturalya nın kömür satımını durduracağından korkar.
  D) Kömürün kendisine ulaşımını Tayvan Boğazından sağlar ve bu sorun çözülürse her iki ülkede kendisine bu boğazı kullandırmayacağını düşünür bu sorun da çözümsüzlüğü seçer.
  E) Çin den aldığı %2 lik kömürün Tayvanın yanında olursa duracağını bilir ve daima Çin’i destekler.

aşağıdakilerden hangisi Asya Pasifik bölgesinin enerjisi hakkında söylenemez ?

A- bölgedeki enerji durumu devletlerin dış politikalarını etkiler
B- bölge enerji anlamında artan bir talep coğrafyasıdır
C-bölgede kullanılan enerjinin büyük çoğunluğu kömürdür
D- en az doğalgaz Asya Pasifik bölgesinde tüketilir
E- BÖlgede doğalgaz en çok ithal eden devlet endonezyadır

aşağıdakilerden hangisi 1930 yılında Doğu Türkistan’da yaşanan ayaklanma göz önünde bulundurulursa Doğu Türkistan’da ki Uygur türklerinin söyledikleri arasında yer almaz ?

A- Çin bizi asimile etme istiyor.  Asimile olmak istemiyoruz
B- uygur türkleri olarak siyasi ve askeri durumdan mutlu değliz
C- bize verilen çok sınırlı özerklikten memnun değiliz
D-biz net bir şekilde bağımsız olmak istiyoruz
E- eğitim haklarımız elimizden alınıyor.

aşağıdakilerden hangisi Doğu Türkistan’ın bağımsızlık taleplerini Çin’in kabul etmeme sebepleri arasında yer alır ?

1-Enerji alanında önemli bir bölge olduğu için
2- diğer özerk bölgelerin ayrılık talep etmesine neden olabilir
3- Birçok ülkeye sınır olarak yakın
A- 1  B-2 C- 1 ve 2 D-‘2ve 3 E 1 ve 3

aşağıdakilerden hangisi veya hangileri ASEAN ülkeleri arasında yaşanan sorunlar arasında yer almaz?

1- Bağımsızlık sorunları
2-Güney Çin denizinde egemenlik sorunları
3-Sınır sorunları
A-1  B-2 C-3 D-1 ve 2   E- 2 ve 3

Aşağıdakilerden hangisi Miyammar’ın jeostratejik önemi dolayısıyla Çin’in gelistirdiği politikaların sebepleri arasında yer almaz ?

A- Çin için hint okyanusuna açılan bir kapı olması
B-malakka boğazına bağımlılığı azaltması
C-malakka boğazının trafiğinin yoğun olması, kaza riskleri deniz korsanları gibi sorunların olması
D-ekonomik olarak yolu kısalttığı için avantajlı olması
E-Miyammar’ın ASEAN üyesı olması

Amerika , Japonya , Çin gibi ülkeler Vietnamla yakın ilişki kurmak isterler.Aşağıdakilerden hangisi Vietnam’ın jeostratejik önemleri arasında yer alır?

 

1- Çin’e kara sınırı olması
2-ASEAN üyesi olması
3-Vietnamda bulunan enerji kaynakları
A- yalnız 1 B-yalnız 2  C-1ve 2 D-1 ve 3 E-hepsi

Kuzey kore atom bombası ve hidrijen bombası olarak 5 büyük deneme yapmıştır. 2006-2016 yılları arasında yapıların bu denemelerin sonucunda ‘ her seferinde daha çok olacak şekilde yaptırım kararları alınmıştır.

Yukarıdaki verilen bilgiye göre düşündüğümüzde Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımları Çin’in veto etmesinin nedenlerinden biri değildir?
A- ABD , Japonya ve G.Kore tarafından askeri müdahele olacağı korkusu
B- Müdahele olurda komünizm yanlıları baskılarla kitlesel olarak Çin’e kaçar korkusu
C-Bölgede nükleer silaha sahip olan devletlerin sayısı artabilir korkusu
D- K. Kore bu silahları olası bir sorunda Çin’e karşı kullanır korkusu
E- Bölgede nükleer savaş çıkabilir korkusu

Aşağıdakilerden hangisi Keşmir’in hem pakistan hemde hindistan için bu kadar önemli olmasının ortak sebepleri arasında yer almaz ?

A- Verimli toprakların bulunması
B- yeraltı zenginliklerinin olması
C- Yüksek dağları bulunması
D- Tek ulus teorisinin uygulanması
E_ Önemli nehirlerin bulunması

Keşmir sorununda Pakistan halk oylaması ister. Hindistan ise halk oylamasının yapılmasını istemez. 1949 yılında BMGK tarafından halk oylaması yapılması kararı alınmış ama bu oylama hiç bir zaman yapılmamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu oylamanın yapılmamasının sebebidir ?
A- Çin cumhuriyetinin veto etmesi
B- Hindistan’ın yaptığı baskılar
C-Sovyet birliğinin veto etmesi
D- BMGK ‘nın bu kararı 7. bölüme istinaden vermesi
E- BMGK’nın bu kararı 6. bölüme istinaden vermesi

Kuzey Kore’nin psikolojisi düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi Kuzey Kore’nin nükleer silaha ihtiyacının olduğunu düşünmesine yol açan travmalar arasında yer almaz ?

A- Japonya’nın  nükleer saldırıya uğraması
B- Güney Koren’nin ABD ile müttefik olması
C-  1950-1953 yıllarında ABD’nin Kuzey Koreye atom bombası atma planını Kuzey korenin öğrenmesi
D- Küba krizi
E- Sovyetlerin dağılması

 1. Vietnam savaşı 1975 yılında sonlandıktan sonra savaşı kazanan Kuzey Vietnam ‘ın Çin’i tehdit olarak görmesinin nedenleri aşağıdakilerden hangisi değldir ?

A- Vietnamda Çin tarafından  işgale uğrama korkusu olması
B- Çİn’in Vietnam sınırına asker göndermesi
C- Çin’in sanayileşmek için pazar ekonomisine geçmesi
D- Çin’in ping pong diplomasisiyle Amerikaya yoğunlaşmasi
E- Çin’in dünya bankası ve İMF’ye üye olması

Çin ve Hindistan’ın arasında bulunan Butan’u Hindistan’ın Çin’e kaptırmamak için yaptıkları arasında yer almaz ?

A- Hindistan   dış ilişkilerinde  Butan’a yardım eder
B- Hindistan Buton’a dış yardımlarda  bulunur
C- Butan’ın BM oyunu Hindistan kullanır
D- Butanlı öğrenciler Hindistan okullarında okutulur
E- Butan’a gitmek için Hindistan uçakları ve hava alanları kullanılır

aşağıdakilerden hangisi Bangladeş’in Hindistan için önemli olmasının nedenleri arasında yer alır ?

1-  Hindistan’ın müslümanlar ile sorununun olmadığını göstermek istemesi
2- Hindistan’ın Bangladeş’in doğal kaynaklarından yararlanmak istemesi
3-Bangladeş’in stratejik önemi
A-1  B-2   C- 1 ve 3  D- 1 ve 3  E- 2 ve 3

Aşağıdaki bilgilerden hangisi va da hangileri ASEAN’ın AB’den farkları arasında yer alır ?

1- Gelir dağılımı farkı fazladır
2- Üye ülkeleri arasında dini ve kültürel farklılıklar vardır
3-Üye devletlerde dil açısından büyük farklılıklar vardır
A- 1 ve 2   B-1 ve 3  C-2 ve 3  D-Hiçbiri E-hepsi

Gürcistan’ın özerk bölgeleri olan ‘Güney Osetya ve Apazya ‘ bağımsızlığını ilan ettiğinde Rusya’nın ısrarlarına rağmen Çin’in bu bölgeleri tanımamasının en önemli sebebi nedir ?

A- Rusya ile aralarının o dönemde bozuk olması
B- Rusyanın yeterince ısrar etmemesi
C- Çin’in Gürcistan ile olan dostluğu
D- Çİn’in toprak bütünlüğüne önem vermesi
E-Çin’in Gürcistan ile olan çıkar ilişkisi

Aşağıdakilerden hangisi asya bölgesinin genel özelliklerinden değildir?

 1. A) Bölge ülkelerinde çok sayıda şehre göç yaşanmaktadır.
  B) Bölgede orta sınıf tüketimi gittikçe artmaktadır.
  C) Bölgede çok sayıda arsenik zehirlenmesinden ölümler gerçekleşmektedir.
  D) Bölgede yaşlı nüfus genç nüfusa oranla azalmaktadır.
  E) Bölge doğal afetlere müsait bir konumdadır.

Çin bağlantısızlar döneminden gelen 5 ülkeyi net bir biçimde benimsemiş durumda. Peki bu ilkeler ile ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Çin saldırmaya garantisi veriyor ama karşıdaki ülkenin de bunu garanti etmesi gerekir.
  B) Çin’in insan hakları ihlalleri BM tarafından kabul edilemez bir durumdur.
  C) Doğu Türkistan ve Tibet sorununu şiddet  kullanarak bastırması diğer ülkeler için bir uyarı hakkı doğurmaz.
  D) Muhattap olduğu devlet Çin’e mutlaka bir fayda sağlamalıdır.
  E) Çin eşitlikten yanadır. Her devlet büyük ya da küçük, zengin ya da fakir eşittir.

1.Çin ile ABD arasında büyük bir rekabet olduğu için Vietnam sosyalist olmasına rağmen ABD Vietnam ile ilişkilerine devam ediyor. 2.Polpot Rejimini aklımıza getiren Fransız Hindi Çini’nin denize sınırı olan ülkelerinden biridir Kamboçya. 3.ABD için önem arz eden aynı zamanda Çin İçinde önemli bir bölge olan Laos, aslında ticaret yolları aracılığıyla zenginlik kazanmaya başlayan bir ülkedir. Fransız Hindi Çini bölgesinde yer alan ülkelerle ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 

 1. A) 1 ve 2
  B)  2 ve 3
  C)  1, 2 ve 3
  D) Yalnız 3
  E) Yalnız 2

Çin’de komünistler güç kaybına uğrayınca Mao önderliğinde yeni bir politika benimseniyor.Bu politikanın adı “Esnek Politika” Bu politika cumhuriyetçiler karşısında duran ezilen kesimler varsa onları bir araya getirme politikasıdır. Savaşı kazanmak şartıyla Mao’nun işçi sınıfına, Doğu Türkistanlılara, Tibetlilere ve köylü sınıfına vaad ettiği ve yapmadığı şey neydi?

 1. A) Bir arada özgürlük içinde yaşamak vaadi.
  B) Cumhuriyetçileri ülkeden gönderme vaadi.
  C) Komünist Devleti altında birleşerek çok uluslu bir devlet olmak.
  D) Self determinasyon hakkı tayini.
  E)  Huzur ve refah içinde yaşam için fakir halka yardımları karşısında gayrimenkul ve para verilecek.

Çin,Kuzey Kore için alınan Güvenlik Konseyi kararını veto etmemiştir.Buna bakarak Çin’in bu vetoyu kullanmamasına neden olarak gösterilemez?

A)Gerilimin tırmanması durumunda ABD ,Kuzey Kore’ye müdahalede bulunabilir.
B)Kuzey Kore’deki komünist nüfus Çin’e göç edebilir.
C)Güney Kore’ye benzeyen bir durum ortaya çıkabilir.Müttefiklik ilişkisi doğabilir.
D)Bölge daha çok silahlanabilir.
E)Rusya,Pakistan ve Hindistan ile bir ittifaka girebilir.

Aşağıdakilerden hangisi Asya-Pasifik devletlerinin dış politikası ile ilgili değildir?

A)Çin , ABD’nin dış politika algısına bir alternatif oluşturmaya çalışıyor.
B)Kuzey Kore ulusal güvenliğini nükleer silahlar ile güvence altına alıyor ve bununla ilgili ittifaklar içerisinde yer alıyor.
C)ABD ”Yeniden Denge Politikası” ile Çin’in yükselen gücüne karşı ,Çin’in karşısına  Güney Kore ve ASEAN’ı  geçirmek istiyor.
D)Japonya – Güney Kore arasındaki gerilimler Çin-Güney Kore ilişkisini olumlu yönde etkilemiştir.
E)Çin , Suriye-Rusya arasındaki ilişkilerde arabozucu aktör olarak belirmiştir.

Asya-Pasifik ülkelerinde net bir kömür kullanım artışı gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A)Geleceğin bölgedeki savaşının enerji savaşı olacağı
B)Öz kaynakları sona erecek.Bu açık ithalatla kapanacak.
C)Çin’e karşı askeri,siyasal ve ekonomik ittifaklar ortaya çıkacak.
D)Güney Çin Denizi hakimiyeti tartışmaları sık  sık gündeme gelmeye başlayacaktır.
E)Hava kirliliğine bağlı olarak ulaşımda azalmaya meydana gelecektir.

Çin’in izlediği İnci Stratejisi hangisine dayanmaz?

A)Siyasi olarak yapılandırılmamış olması
B)Geçiş güzergahında bulunan ülkelerde liman ve hava alanlarına destek
C)Gümrüksüz ticaret
D)Silah satışı
E)Birleşmiş Milletler’de veto hakkını kullanma

Nükleersiz Japonya için hangisi söylenemez ?

‎31 ‎Mart ‎2017 ‎Cuma, ‏‎13:22:25

A)Dış ticaret açığı oluşmuştur.
B)Elektrik üretim maliyeti artmıştır.
C)İthalatı arttı.
D)Yenilenebilir enerjiyi ciddi anlamda arttırdı.
E)Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağımlılığı vardır.

Nükleersiz Japonya için hangisi söylenemez ?

A)Dış ticaret açığı oluşmuştur.
B)Elektrik üretim maliyeti artmıştır.
C)İthalatı arttı.
D)Yenilenebilir enerjiyi ciddi anlamda arttırdı.
E)Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağımlılığı vardır.

Tayvan’ı Çin’in bir parçası olarak görmeyenler Çin ile ticaret yapamaz.Tayvan’ın bu derece önem arz etmesi Luzbon Boğazı (Tayvan Boğazı)’dır. Peki bu Luzbon Boğazı’nın stratejik önemi nedir?

 1. A) Çin Tayvan üzerinde tam kontrol sağlarsa ticareti çok rahat yapabilir.
  B) Kore ve Vietnam’a eşit uzaklıkta olduğu için çok iyi bir askeri üs konumundadır.
  C) Kore ve Vietnam’da eşit uzaklıkta olduğu için ticareti yapması kolaylaşır.
  D) Çin burayı (Tayvan) sömürge olarak kullanabilir.
  E) Luzbon Boğazı Tayvan ile alışveriş için önemli bir yol konumundadır.

Çin , Laos’u diğer ülkelere kaptırmamak için yatırım,ticaret ve yardım yapıyor. Buna rağmen Laos Çin’in kanatları altındadır.Bunları yapıyorsa Laos hala niçin çok fakir ve açlıktan ölüyor ?

 1. A) Laos’un sanayileşip üretime yönelik yatırım yapmasına katkı sağlamak için.
  B) Laos’un ASEAN üyesi olması
  C)Laos’un jeostratejik olarak konumu
  D)Laos’u kendisine bağımlı kılmak istemesi
  E)Çin’in Laos’a kara sınırının olması

İsrail’in Çin’e olan silah satışını durdurmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) İsrail- Filistin sorununda Çin’in tutumu
  B) Çin’in Kuzey Irak Bolgesel Kürt yönetiminden petrol alması
  C) Çin’in artan enerji ihtiyacını tehdit olarak algılaması
  D) Abd’nin silah satışından rahatsız olması
  E) Çin-Arap formunun kurulması

Aşağıdakilerden hangisi Çin’in Ortadoğu’daki amaçlarından biri değildir?

 1. A) Arap halkının emperyalizme verdiği mücadeleye destek olmak
  B)Arap halkının tek çatı altında birlesmelerine destek olmak
  C)Halk arasındaki sorunların barışçıl yöntemler ile çözülmesi
  D)İç işlerine dahil olarak sorunları çözmek
  E)Barış yanlısı bağlantısızlık politikalarına destek olmakCevap: D

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Çin’in ayrılıkçı hareketleri engellemek için uyguladığı politikalardandır

1- Kendine benzetme, özelleştirmeler ile bölgeye Çinli yerleştirme
2- Terörle mücadele için her türlü şiddet kullanma
3- Uygurlarin Türki bir halk olduklarını ama Türk olmadıklarını kabul etmekA- Yalnız 2
B- 1 ve 2
C- 1 ve 3
D- 2 ve 3
E- Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi Asya kaplanlarından biri değildir. ?

Formun Üstü

A Malezya
B Singapur
C Tayvan
D Güney Kore
E Hong Kong

Sorunun Cevabı: A Malezya

Çin’in enerji güvenliğindeki riskleri arasında yer almaz?

 

A)Enerji fiyatlarının diğer güçler tarafından yönlendirilme ihtimali
B)Güney ve Doğu Çin Denizi’ndeki sorunların büyümesi
C)Küresel ısınma,hava kirliliği gibi konular üzerinden oluşturulabilecek baskı
D)Kaynakların bulunduğu bölgenin istikrarsızlığa açık oluşu ve enerji fiyatlarına bir etkisinin olmayacağı
E)ABD donanması tarafından kontrol edilen deniz yolları kanalıyla sağlanması

Sorunun Cevabı: D seçeneğidir.

Çin’in Afrika ile olan enerji işbirliği çeşitli faktörlere dayanmaktadır. Bunlardan biri değildir ?

 

A)Afrika’nın sorunlu bölgelerine enerji kaynaklarına ulaşım karşılığı yatırım ve yardım yapma isteğinin olması
B)Çin’in işbirliği yaptığı ülkelerin iç işlerine karışması
C)Çin enerji şirketlerinin kaynak zengini ülkelerde araştırma ve geliştirme imtiyazı karşılığında finansman sağlaması
D)Afrikalı hükümetler ve devletlere ait enerji şirketleriyle uzun vadeli antlaşmalar imzalaması
E)ABD ve Avrupa’nın ortaklık yapmayı tercih etmediği ülkeler olması

Sorunun Cevabı: Cevap B seçeneğidir

Çin ve Rusya’nın ABD’e karşı müttefik olmasının sebeplerinden biri değildir?

 

 

A)Silah ticaretine bağlı ekonomik ilişkiler
B)Çin’in üretim fazlası mallarını Rusya’nın ucuza alma isteği
C)Çin’in Türkiye’yi Şangay İşbirliği Örgütü’ne almak istemesi
D)Bölgede yaşanan sınır sorunları
E)Çin’in ekonomik büyümesine paralel olarak artan enerji ihtiyacı

Sorunun Cevabı: Cevap C seçeneğidir.

Aşağıdakilerden hangisi İnci Stratejisi’nin amaçlarından biri değildir?

 

 1. A) Malakka boğazını devre dışı bırakmak
  B) Orta Doğu’ya yapılan yatırımları azaltmak
  C)Küresel enerji köprüsü olabilmek
  D)Amerikan deniz gücünü dengelemek
  E)Hindistan’ı çevrelemek

Sorunun Cevabı: Cevap B

Asagidakilerden hangisi Sangay işbirliği örgütü üyesi değildir

 

A Kırgızistan
B Kazakistan
C Ermenistan
D Rusya
E Tacikistan

Sorunun Cevabı: C Ermenistan

Aşağıdakilerin hanigisi Çin’in enerji önceliklerinden biri değildir?

 

A)Dünya ham petrol akışını yönlerdirerek , Çin rafineri alt yapısına ve boru hattı ağının yapılandırmasına göre akışı ayarlamak
B)Petrol imtiyazları ve tercihen düşük fiyatlarla petrol elde etmek için ”özel ilişkiler ve silah ticareti” ni kaldıraç olarak kullanmak
C)”Bütün yumurtaları aynı sepete koymayı”önlemek
D)Denizaşırı petrol geliştirme ve üretim projelerinden elde edilen petrol kaynaklarının payının artırılması
E)Bölgesel güç olmak ve enerji kaynaklarını elde ederek ,Tayvan’ı ana kıtaya bağlamak

Sorunun Cevabı: Cevap E seçeneğidir.