İdealizm

Bu düşünce Woodrow Wilson ile hayat bulmuştur. Kolektif güvenlik sistemi kurmak amaçlanmıştır bunun için milletler cemiyeti kurulmuştur. İdealistler savaşların anlamsız olduklarını böyle felaketlerin yaşamam gerektiğini söyler ve…

Liberalizm

Devletler uluslararası politikada tek faktör değildir. İnsanlar temelde iyi varlık olduğunu savunmaktadır. İnsanın kötü olmasının nedeni yaşadığı ortam olduğunu belirtmişlerdir. Modern liberalizmin Temel varsayımları…

Romanya

20 milyon nüfusa sahip Romanya’nın çok dinli heterojen bir yapısı vardır.  Romanya Balkanlar'ın en kalabalık nüfusa sahip ülkelerinden biridir. Nüfusunun % 89'unu Romen %7’sini Macarlar oluşturmaktadır. Romenler kendilerinin olduğunu iddia…

17 Kasım Devrimci Terör Örgütü

1960’larda başlayan uluslararası karakterde modern terörizmin devlet olgusu kadar eski bir yöntem olduğu bilinmektir.Amaçlarına ulaşmak için farklı kavramların arkasına sığınan terörizm , şiddet ve korkuyu araç olarak kullanmıştır ve…

Suriye Hakkında Genel Bilgi

Hafız Esed’in iktidarı ele geçirdiği 1970 yılına kadar ayaklanmalara, darbelere sahne olan Suriye, bu tarihten sonra diktatörlüğe dönüştü. Arap milliyetçiliğinin kalbi Suriye, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı yönetiminden Fransız…

Tunus Hakkında Genel Bilgi

‘Arap Baharı’nın kıvılcımının yandığı ülke, yeni dönemde daha demokratik bir rejim ve istikrarlı bir ekonomiye kavuşmanın planlarını yapıyor. Arap Baharı’nın başladığı ve görece en istikrarlı ilerlediği ülke konumundaki Tunus, Akdeniz…

Sırbistan Hakkında Genel Bilgi

Dağılan Yugoslavya’nın en büyük ve merkez cumhuriyeti olan Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova’da yaşanan katliamalrdan sonra bugün Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri sürdürüyor. Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış…