MAX WEBER VE YORUMLAYICI YAKLAŞIM

Yorumsal yaklaşımlar pozitivizme itiraz ederler. Bu itirazları: Eldeki verilerin toplumu anlamak için yeterli olduğunu düşünürler. Toplumun birçok ölçülemeyen özelliği vardır. Bu ölçülemeyen özellikler aslında toplumu toplum yapan…

ORTADOĞU’DA SU VE IŞİD PROBLEMİ

Ortadoğu su sorunları bakımından akıllara gelen ilk bölgelerdendir. Uluslararası Kaynak Enstitüsü'nün verilerine göre Ortadoğu'da %80'ne varan su kıtlığı yaşanmaktadır. Hızla artan nüfus, iklim değişiklikleri ve suyun iyi yönetilmemesi…

Gündemdeki Uluslararası Göç Haberleri

DÜNYA: BM İnsan Hakları Uzmanı: ‘’Vatansızlık bir azınlık meselesidir. Bu konu acilen ele alınmalı.’’ dedi. Azınlık meselesine ilişkin BM Raportörü Fernand de Varennes, BM İnsan Hakları Konseyi’ne yaptığı sözlü açıklamada; dünyada…

ORTADOĞU’DA İRAN’IN ÖNEMİ

ORTADOĞU’DA İRAN’IN ÖNEMİ Din savaşlarının sahnesi ve zengin petrol yataklarına sahip olmasından öte, medeniyetin başladığı ve tam da aynı noktada medeniyeti son bulduran gelişmelerin ortaya çıktığı Ortadoğu’nun, politik, dini, askeri,…

Dünden Bugüne Kudüs

Kudüs Ortadoğu’da bulunan en eski şehirlerden biridir. Akdeniz ve Ölü Deniz’in Kuzey sınırında yer almaktadır. Kudüs Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Yahudilik için kutsal kabul edilmektedir. Kudüs’ün Müslümanlar için önemi:  İslam’ın ilk…

KAFKASYA POLİTİKASI VE ORTA ASYA

Kafkasya’nın Kelime Anlamı: İlk açıklamalara göre Kafkasya kelimesinin köken anlamı ‘’Beyaz kar’’ demektir. 1800’lere gelindiğinde anlamını Pers Kaf Dağı’ndan almıştır. Kafkasya kelimesi, aslında sadece Kuzey Kafkasya bölgesini…