Chavez Döneminde Venezuela

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Chavez’in ölümünün ardından şu açıklamayı yapmıştır: “Chavez, zorluklara karşı mücadele etmeye karar veren, ezilen Venezuela halkının sözcüsüydü.” Venezuela’nın devlet başkanlığı koltuğuna…

Osmanlı Sultanlarının Cihân Hâkimiyeti İdeali

Selçuklu Devleti’nin ardından ortaya çıkan Anadolu beyliklerinden birisi de Bilecik’in Söğüt kasabası ve yakın çevresinde, 1299 tarihinde, Kayı aşiretinin kurmuş olduğu Osmanlı Beyliği’dir. Bu beylik, kısa sürede gelişmiş ve çağının en…

Yöntemlerine ve Erk Yetkisine Göre Monarşi

Kübra Dilan BULUT Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler İnsan topluluklarının oluşumundan itibaren pek çok siyasal sistem ortaya çıkmıştır. Bunlar içinde en çok kullanılanı ve kendi içinde ayrımlara gideni ise monarşidir.…

ABD Telif Hakları Sistemi

Telif, kelime anlamıyla çeşitli şeyleri birleştirip karıştırmak; yazmak anlamlarına gelirken, müellif de bu işleri yapana denmektedir. Sadece sözlük anlamından yola çıkarak, etrafında olup biten çeşitli durum ve olayları birleştirip…

Osmanlı’da Tımar Sistemi

Sistemin kökeni ve anlamları Farsça kökenli olan tımar kelimesi Farsçada “acı, ızdırap, sadakat ve bakım” gibi çeşitli anlamlara gelmektedir. Ne Moğolcada ne de Türkçede bu kelimeye rastlanmamaktadır. Rumcadaki tımarion Osmanlıcadan…

Wilson, İdealizm ve Realizm

W. Wilson gibi “ideal” bir uluslararası sistem kurmak isteyen devlet başkanlarının yanında Avrupa’nın kurt diplomatları uluslararası ilişkilerin tarihi gelişimi içinde katı bir “gerçekçilik” izlemişlerdir. Savaşların ideal bir uluslararası…

Savaş Karşısında Barışa Şans Vermek

“Hiç kimse barışa tam olarak bir şans vermedi. Gandhi denedi, Martin Luther King denedi ama ikisi de vuruldu.” John Lennon Savaş, ahlaki olarak kabul edilsin ya da edilmesin, savaşanlar etik davransın ya da davranmasın bir gerçekliktir.…