Küreselleşme Sürecinde Medyanın Rolü

Küresel dünyanın iletişim çağının enformasyon toplumu olarak nitelendirdiğimiz 21. Yüzyılda; kapitalizmin dünyanın tek hakimi olarak görüldüğü yeni dünya düzeninde emperyalist devletler ve uluslararası şirketler medyayı kendi menfaatleri…

ABD Dış Politikası ve Lobicilik

Baskı gruplarının karar vericileri etkilemek için kullandıkları lobicilik yöntemi ABD siyasal siteminde kuşkuyla yaklaşılıp, olumlu mu değil mi şeklinde tartışıladursa da ABD siyasal sistemi için vazgeçilmez bir organdır. Lobiler bu siyasal…

Kudüs Fatihi Salâhaddin Eyyûbî

Bu yüksek şahsiyet, bütün Müslümanlar için iftihar kaynağı olduğu gibi, dünya tarihinde de teşkilâtçılığı, kahramanlığı ve âlicenaplığı ile parlak bir nâm ile anılmaktadır. Ürdün’de iken Filistinli gençler arasında çok meşhur Yecib…

Çeçenistan Sorunu

Kafkasya bölgesi coğrafi konumu ve sahip olduğu enerji kaynakları nedeniyle tarih boyunca büyük güçlerin ilgi alanına girmiş ve bu büyük güçlerin bölge üzerindeki politikaları, çatışmaları kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu makalenin amacı da…

Feodalitenin Tarihi Gelişimi ve Osmanlı

Osmanlı devletinde derebeylik sistemindeki bölünmüşlük oluşmamış ve serf ,vassal, feodal beyler gibi kavramlar gelişmemiştir.Bu yüzden Osmanlı devletinde derebeylik sistemi yoktur. Feodalite Avrupa’ da roma döneminde ortaya çıkmış…

İç Savaşın Pençesinde “Lincoln”

Lincoln son dönemin en başarılı filmleri arasında yer almaktadır. Filmde, en iyi ABD başkanları arasında gösterilen Abraham Lincoln’ün köleliğin kaldırılması amacıyla yürüttüğü siyasi mücadele anlatılmaktadır. Film konu itibari ile Doris…

Bir Tabiat ve Tarih Harikası: Mostar

Neretva Irmağının iki yakasında Podvelez ve Hum dağlarının eteklerinde kurulmuş olan Mostar, tabii güzellikleri içine serpilmiş Osmanlı döneminden kalma eserleriyle çok ünlü bir ressamın elinden çıkmış tarihi bir gravür gibidir. Bu…