HRİSTİYANLIĞIN KADINA BAKIŞI

Kadınlar dönemin birçok yerinde birçok sıkıntıyla karşılaşmıştır.  Özellikle artık değerin ve özel mülkiyetin ortaya çıkması ile kadın sadece bir araca dönüşmüştür. Gelişen dünyada birçok yeni kurum ortaya çıkmış, birçok yenilik…