Avrupalı Olmak Nedir ?

0 151

Refah bir kriterdir. Toplumda ayrımcılığa uğrayabilecek kesimlerin daha eşit olduğu bir alandır. Hukukun üstünlüğünün olduğu bir toplumdur.
Lizbon anlaşmasında Avrupalılık; Birlik, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dâhil olmak üzere insan haklarına saygı değerleri üzerine kuruludur. Bu değerler çoğulculuk, ayrımcılık yapmadan, hoşgörü, adalet, dayanışma ve cinsiyet eşitliğinin hâkim olduğu bir toplumda üye devletler için ortaktır.
Avrupa Birliğine üye olan devletlerde bu özellikler aranmaktadır.
Türkiye ve Hırvatistan 17 Aralık 2004’te aynı anda Avrupa Birliği ile müzakerelere başladı. Müzakere başlığı vermek için zirve toplandı. Daha önce ki komisyonda 17 Aralık 2004’te toplanacağı belirtilmişti. Hırvatistan’la ilgili bir mesele yüzünden toplantı sarktı ve sonrasında saatler durduruldu. Daha sonra Hırvatistan’la ilgili raporlar geldi, oylandı kabul edildi. Saatler çalıştırıldı böylece 17 Aralık’ta müzakereler kararlaştırıldı