BİZLERDEN GELEN TEHLİKE

0 417

BİZLERDEN GELEN TEHLİKE

İnsan faaliyetleri, ekosistemin devamına hatta biyosferimizin düzenine devasa zararlar vermektedir. Bazı canlı türlerinin tamamen ortadan kalktığı, fosil yakıtların tüketildiği ve bunun sonucunda dünyamızın kirlendiği es geçilemez bir durumdur.

20 Eylül’de tüm dünyada gerçekleştirilen İklim Grevi’nde tüm dünya hep bir ağızdan ‘’Evimiz yanıyor’’  sloganları attı. Greta Thunberg’in başlattığı protesto tüm dünyada farkındalık yarattı ve  şuana kadar gerçekleştirilen en büyük iklim gösterileri olduğu kaydedildi. Gençler ellerinde “İklim Acil Durumu”, “Fosil yakıtlara veda”, “Kömürden vazgeç, Güneş’i seç” yazılı pankartlar taşıdı.

Karbondioksit oranının artması, okyanusların ısınması, orman yangınlarının artması, mevsimlerin zamanlama hataları; üzerinde yaşadığımız dünyaya verdiğimiz zararların sonuçlarından sadece birkaçı. Kentleşmenin artması buna bağlı olarak gelişen betonlaşma ,ormanların tahrip edilmesi; bizi geri döndürülemez bir yola itmiştir. Yapılan bu faaliyetler sonucunda verimsizleşen alanlar gelecek nesillerin kaynaklarının büyük bir bölümünden yoksun kalacağını göstermektedir.

  • Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin belirlenmesi
  • ‘’koruma bölgelerinin’’ belirlenmesi
  • Denizlerin krilenmesinde düzenlemeler
  • Balıkçılıkta biyoçeşitliliğin yönetilmesi yapılacaklar arasında birkaçıdır.

Asya ve Afrika’da bulunan 10 milyon km2 ‘den fazla kullanılabilir alan kaybedilmiştir. Bitki örtüsünün yok olması içinde bulunan ekosistemin yok olmasını da beraberinde getirmiştir.

Atmosferimizin kirlenmesine özellikle sanayi tesislerinin ve evsel yakıt atıklarının, motorlu araçların egzoz gazları neden olmaktadır. Atmosferdeki karbondioksit oranı bir yüzyılda 268 ppm’den (part per mil) 350 ppm’e çıkmıştır. Bunun en önemli sonucu da sıcaklığın artmasına neden olan sera etkisidir. Buna bağlı olarak okyanusların su seviyelerinin yükselmesi 2050 yılına kadar 1,5 metre artacağını göstermektedir.  Üstelik modern tarımın getirdiği kötü gübreleme ve ilaçlama toprağı ciddi bir şekilde etkilemektedir.

Askeri amaçla kullanılan nükleer uygulamalar, kimyasal, biyolojik silahların kullanılması radyoaktif ürünlerin  çevreye etkisi on binlerce yıl sürmektedir.  Bu sorunların aşılması için gelecek kuşakların var olma şartlarının ekonomik ve siyasi planda ve uluslararası bir rejim ile geliştirilmesi getekmektedir.

#yalnızcabirevimizvar

#wehaveonlyonehome

KAYNAKLAR

Coastlearn.org

Yeşilist.com