BM Mülteci Örgütü(BMMYK)

0 159

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ (BMMYK)

Ülkelerinde meydana gelen savaş nedeniyle, vatanlarından ve evlerinden kaçmak zorunda olan mültecilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. 2016 yılının bitmesiyle birlikte dünyada toplam 65 milyon insanın zorla yerlerinden edildiği ve bunun 23 milyonunun mülteci konumunda olduğu açıklanmıştır.
BM Mülteci Örgütü, dünyadaki mültecilere yardım etmeye, onların yaşam koşullarını iyileştirmeye ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. Bu önemli kurum, 1950 yılında Birleşmiş Milletler’in alt yapısında kurulmuş bir örgüttür. 1950 yıllarında, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle, birçok insan evsiz kalmış ve göç etmek zorunda kalmışlardır. Çünkü İkinci Dünya Savaşı, dünyanın en kanlı savaşlarından biri olmuş ve milyonlarca insan ölmüştür. Bu sebeple örgütün ilk görevi, o yıllarda Avrupa’daki insanlara yardım etmek olmuştur.1960’lı yıllarda ise örgüt artık biraz daha Avrupa’nın dışına çıkarak, o dönemde var olan sömürgecilik faaliyetleri nedeniyle evsiz kalan Afrikalı insanlara doğru yönelmiştir.1971 yılında, bağımsızlığını kazanan ve Pakistan’dan ayrılan on binlerce Bangladeşli insan ülkede düzen ve istikrar sağlanamayınca Hindistan’a doğru göç etmeye başlamışlardır. 20. yüzyılın en büyük göç hareketinden biri olan bu olayda, BM Mülteci Örgütü, 10 milyon Bangladeşliyi toplu bir uçuş seferi ile Hindistan’a ulaştırmıştır.
1974 yılında ise Kıbrıs’ta bir darbe meydana gelmiştir. Ve Kıbrıslı Türkler kendileri için daha güvenli bir yer bakmaya başlamışlardır. 1974 yılında Türkiye, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı başlatınca, Kıbrıslı Türkler, Türkiye’ye doğru göç etmeye başlamışlardır. 400,000 insan evsiz kalmıştır. BM Mülteci Örgütü, göç edenlerin temel barınma, sağlık ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamıştır.1990’lı yıllarda Körfez Savaşı’ndan sonra Yugoslavya ve Sovyet Bloğu çökmüştür. Savaştan sonra 1,5 milyon Irak Kürtleri göç etmek zorunda kalmıştır. Örgüt, bu insanları da mülteci statüsünde değerlendirip, yaşam koşullarını yeniden düzeltmeye çalışmıştır. Ayrıca BM Mülteciler Örgütü, ilk kurulduğunda çok küçük bir kurum iken 1990’lı yıllarda örgütte çalışan kişi sayısı, dünyanın her yerinde 5 binden fazla çalışanı ile 27 milyon çalışana ulaşmıştır.
2000’li yıllara baktığımızda yeni krizler ve savaşlar doğmaya başlamıştır. Bunlardan bazıları, Somali, Afganistan, Sudan, Irak, İran, Yemen ve Suriye’dir. BM Mülteci Örgütü koordineli olarak yardımlara etmiş ve mültecilerin yaşamını korumaya ve onların temel ihtiyaçlarını sağlamaya çalışmıştır. 2000’li yılların en önemli krizlerinden biri, 15 Mart 2011 tarihinde Suriye’de meydana gelen iç savaştır. Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçmak zorunda kalan mülteci sayısı 5 milyondan fazladır. Türkiye, dünyada Suriyeli mültecilere en çok ev sahipliği yapan ülkelerden biridir. 2017’nin ortasında Türkiye’deki mülteci sayısı 3 milyona ulaşmıştır. Böylece, BM Mülteci Örgütü faaliyet gösterdiği yıllardan itibaren 50 milyondan fazla mülteciye yardım etmiştir.
Not olarak Türkiye, 1951 yılında imzalanan Cenevre Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülkelerden biri olmuştur. Ancak bu sözleşmeyi imzalamasına rağmen on yedi çekincesini dile getirmiştir. Bunlardan konuyla alakalı olanı, Türkiye’nin coğrafi çekincelerdir. Yani, Avrupa ülkelerinden kaçan insanları mülteci olarak sayarken, doğudan veya Afrika’dan kaçan insanların sığınma taleplerini kabul etmemektedir. Avrupa’dan gelen insanlar Türkiye Cumhuriyeti’ne sığınma talebinde bulunuyor ancak coğrafi konumdan ötürü Afrikalı, Bangladeşli vs. insanlar, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne başvurmak zorunda bırakılıyorlar. Bu yüzden Türkiye, mülteciler için sanki bir sınır atlama yeri gibi görünüyor. Türkiye’de mülteci statüsü elde edemeyen sığınmacılar başka ülkelere geçmeye çalışıyorlar. İşte BMMYK ve Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye’ye bu çekincenin kaldırılması için baskı uyguluyorlar. Şu ana kadar bu sorun çözülmemiştir. Avrupa Birliği müzakerelerinde de, bu konu sürekli gündemde tutulmaya devam edecek gibi görülmektedir.