Browsing Category

Türk Dış Politikası

Türk Siyasal Hayatı Hakkında Notlar

Lale Devri (1718-1730) : İlk batılılaşma hareketi.(III. Ahmet Dönemi) İbrahim Müteferrika, matbaayı Osmanlı’ya getirdi. III. Selim Dönemi (18.yy) : Nizam-ı Cedit reformları ile hız kazanıyor. Mahmut (19.yy) : Yeniçeri ocağını kaldırıyor.…