Browsing Category

Genel

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TERÖRİZM

Terörizm tanımlaması oldukça zor bir kavramdır. Devletlerin dış politika aracı ve sorunudur. Devletler terör örgütlerini  bir başka devlete karşı ordu olarak kullanabilir. Sınıraşan terör örgütlerini ülkelerinde barındırıyor…

Ombudsman Nedir ?

Ombudsman: Birlik, kurum, organ, ofis veya ajansların (yargısal işlevi bakımından ABAD hariç) faaliyetlerine ilişkin kötü yönetim ile ilgili olarak birlik vatandaşlarından (üye ülkelerden birinde ikamet eden veya sicilde kayıtlı, merkezi…

MARKSİZM – KARL MARX

Marksizm bir siyasal felsefe akımıdır. Ekonomik ve toplumsal bir dünya görüşü olup, kapitalist düzenin çözümlenmesini içermektedir. Uluslararası ilişkilerde realist ve liberalist ana akımlarından farklı olarak eleştirel ve radikal bir…

İRAN REHİNELER KRİZİ Hakkında Kısa Bilgi

İran’da Şah Rejimi’ne başkaldıran bir grup öğrenci ABD Büyükelçiliği’ne saldırarak 90 kişiyi rehin almıştı. 4 Kasım 1979 yılında gerçekleşen bu kriz ABD-İran ilişkilerini derinden etkiledi. Rehinelerden birkaçını serbest bırakan İranlı…

Modern İktisadın Kurucusu Adam Smith

Adam Smith, 1723 yılında İskoçya’da dünyaya gelmiştir. Modern iktisadın babası olarak bilinen Smith’in uluslararası iktisada katkısı çok fazladır. İskoçyalı bilim adamı, iktisat biliminin kurucusudur. Adam Smith’in görüşüne göre, piyasa…

Nelson Mandela Kimdir?

Irk ayrımcılığı ile mücadelenin sembol ismi olan Nelson Mandela, yaşamı boyunca siyahilere yapılan kötü ayrımcılıkla savaşmış ve önemli olanın ‘insan olmak’ olduğu üzerinde farkındalık yaratmaya çalışmıştır. Mandela, 1918 yılında dünyaya…

Deniz Hukuku

Deniz hukuku, hiç şüphesiz ki uluslararası hukukun ilgi alanının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Deniz hukuku, devletlerin ve uluslararası hukuk kişilerinin arasındaki denize ilişkin problemlerini çözmek için ortaya çıkmış bir hukuk…

Romanya Hakkında Bilgi

Genel bir coğrafi tanımlama yapacak olur isek; Romanya Orta Avrupa’nın güneydoğusunda, Balkan Yarımadası’nın kuzeyinde bulunan bir ülkedir. Ülkeyi kuzeyde ve kuzeydoğuda Ukrayna, kuzeydoğudan Moldova, kuzeybatıda Macaristan, Güney batıda…

Fatih Dönemi Sırbistan Seferleri

Kosova zaferinden sonra Osmanlıların batıda büyük gerileme devrine girmemesi ve Osmanlı’nın başında aklıselim Fetih hareketlerinin devam ettirecek hareketli bir hükümdar eğer tahta geçerse artık Orta Avrupa’ya doğru Türk sınırlarının…