Browsing Category

Genel

Ombudsman Nedir ?

Ombudsman: Birlik, kurum, organ, ofis veya ajansların (yargısal işlevi bakımından ABAD hariç) faaliyetlerine ilişkin kötü yönetim ile ilgili olarak birlik vatandaşlarından (üye ülkelerden birinde ikamet eden veya sicilde kayıtlı, merkezi…

MARKSİZM – KARL MARX

Marksizm bir siyasal felsefe akımıdır. Ekonomik ve toplumsal bir dünya görüşü olup, kapitalist düzenin çözümlenmesini içermektedir. Uluslararası ilişkilerde realist ve liberalist ana akımlarından farklı olarak eleştirel ve radikal bir…

İRAN REHİNELER KRİZİ Hakkında Kısa Bilgi

İran’da Şah Rejimi’ne başkaldıran bir grup öğrenci ABD Büyükelçiliği’ne saldırarak 90 kişiyi rehin almıştı. 4 Kasım 1979 yılında gerçekleşen bu kriz ABD-İran ilişkilerini derinden etkiledi. Rehinelerden birkaçını serbest bırakan İranlı…

Modern İktisadın Kurucusu Adam Smith

Adam Smith, 1723 yılında İskoçya’da dünyaya gelmiştir. Modern iktisadın babası olarak bilinen Smith’in uluslararası iktisada katkısı çok fazladır. İskoçyalı bilim adamı, iktisat biliminin kurucusudur. Adam Smith’in görüşüne göre, piyasa…

Nelson Mandela Kimdir?

Irk ayrımcılığı ile mücadelenin sembol ismi olan Nelson Mandela, yaşamı boyunca siyahilere yapılan kötü ayrımcılıkla savaşmış ve önemli olanın ‘insan olmak’ olduğu üzerinde farkındalık yaratmaya çalışmıştır. Mandela, 1918 yılında dünyaya…

Deniz Hukuku

Deniz hukuku, hiç şüphesiz ki uluslararası hukukun ilgi alanının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Deniz hukuku, devletlerin ve uluslararası hukuk kişilerinin arasındaki denize ilişkin problemlerini çözmek için ortaya çıkmış bir hukuk…

Romanya Hakkında Bilgi

Genel bir coğrafi tanımlama yapacak olur isek; Romanya Orta Avrupa’nın güneydoğusunda, Balkan Yarımadası’nın kuzeyinde bulunan bir ülkedir. Ülkeyi kuzeyde ve kuzeydoğuda Ukrayna, kuzeydoğudan Moldova, kuzeybatıda Macaristan, Güney batıda…

Fatih Dönemi Sırbistan Seferleri

Kosova zaferinden sonra Osmanlıların batıda büyük gerileme devrine girmemesi ve Osmanlı’nın başında aklıselim Fetih hareketlerinin devam ettirecek hareketli bir hükümdar eğer tahta geçerse artık Orta Avrupa’ya doğru Türk sınırlarının…

1950-1960 Dönemi Arasında Soğuk Savaş

İRAN İŞGALİ  Batı dünyası İran üzerinde Sovyet tehdidi hissediyor. İran 1. ve 2. Dünya Savaşı’nda işgal altında olan bir devletti. Her iki tarafında işgaline uğramıştır. Kuzey’de Ruslar, Güney’de İngilizler. Ödünç verme ve kiralama…

Orta Asya Hakkında Kısa Bilgi

Maveraünnehir (Seyhun-Ceyhun) iki ırmak arası, yerleşimler sürekli bu iki nehir yakınlarında kurulmuştur. Orta Asya’da su bulmak güç. Orta-Asya dediğimiz yer bugünkü Özbekistan toprakları çevresidir. Buhara, yerleşik yaşama geçilen ilk…

Türk Siyasal Hayatı Hakkında Notlar

Lale Devri (1718-1730) : İlk batılılaşma hareketi.(III. Ahmet Dönemi) İbrahim Müteferrika, matbaayı Osmanlı’ya getirdi. III. Selim Dönemi (18.yy) : Nizam-ı Cedit reformları ile hız kazanıyor. Mahmut (19.yy) : Yeniçeri ocağını kaldırıyor.…

Hindistan Hakkında Genel Bilgi

Hindistan Asya kıtasında bulunmaktadır. Yüzölçümü olarak dünyada yedinci, nüfus olarak ise ikinci sırada yer alan bir devlettir. Kuzeyinde Keşmir ve Çin, doğusunda Bangladeş ve Birmanya, kuzey doğusunda Nepal ve Bhutan, güney doğusunda…

Japonya Hakkında Genel Bilgi

Tarihsel derinliği olan bir başka medeniyet olan Japonya’da 1860’larda başa geçen Meiji Hanedanlığı vardı. Sanayileşme Meiji Hanedanlığı ile başlamıştır. İlk kez Doğu toplumunda sanayileşme Japonya’da görülmüştür. Doğu toplumlarında taklit…