Browsing Category

Bilim ve Teknoloji

MAX WEBER VE YORUMLAYICI YAKLAŞIM

Yorumsal yaklaşımlar pozitivizme itiraz ederler. Bu itirazları: Eldeki verilerin toplumu anlamak için yeterli olduğunu düşünürler. Toplumun birçok ölçülemeyen özelliği vardır. Bu ölçülemeyen özellikler aslında toplumu toplum yapan…

Antimadde – Karşıt Madde Nedir?

Atomu bir arada tutan parçacıklara bakıldığında elektronun ve protonun elektrik yüküne sahip olduğu görülür. Elektronun yükü (-), protonun yükü (+) dır. Standart model’e göre bu parçacıkların aynı kütlede fakat ters elektrik yüke sahip…

Bell Teoremi Nedir

Einstein, Podolsky ve Rosen’in 1935’te kuantum kuramına yaptıkları “tamamlanmamışlık” iddiası, bilimciler ve felsefeciler arasında derin tartışmalara kaynaklık etti. EPR Deneyi, denilen bu düşünce deneyinde kuantum kuramının “yerel…

Kuantum Fiziği Nedir ?

Kuantum teorisi elementlerin periyodik tablodaki yerini, kimyasal tepkimelerin niye olduğunu, lazer ve mikroçiplerin işleyişini, DNA’nın kararlılığını, alfa parçacıklarının kuantum tünelleşme yoluyla nasıl atom çekirdeğinden çıktığını…