• Hazar Türklerine Ait Tarihte İlkler

  Museviliği kabul eden ilk Türk devleti Hazarlardır. Ortak Hakimler (Hakemler) kurulu Hazar Devletine aittir. Hazarların birçok ulusu barış içinde bir arada yaşattığı döneme Hazar Barış... 1 min

 • İSLAM ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİNDE İLKLER

  Türklerde ilk parayı kullan boy Türgişlerdir. Türgişler, İslam ordularıyla Emeviler döneminde savaşmış, İslam’ın Kafkasya’ya yayılmasını engellemişlerdir. Türgişler, Karluklar tarafından yıkılmışlardır. Papanın emri ile hükümdarlarının Çar...1 min

 • Avrupa Hunlarına Ait Tarihte İlkler

  Avrupa’da kurulan ilk Türk Devleti Avrupa Hun Devleti’dir Avrupa Hunları Balamir önderliğinde Avrupa’ya gelmiştir. Avrupa Hun Devleti’nin En parlak dönemi Atilla Dönemi’dir. Margus ve Anatolyus...1 min

 • Uygur Türklerine Ait Tarihte İlkler

  Orta Asya’da yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygur Devleti’dir. İlk defa Göktanrı inancı dışında başka bir İnancı(mani) benimseyen devlet Uygurlardır. Moğolların Türkleşmesini sağlayan Türk...1 min

 • Peçenek Türklerine Ait Tarihte İlkler

  Tarihte devlet kurmayı başaramayan ilk ve tek Türk topluluğu Peçeneklerdir. Malazgirt Savaşında taraf değiştirip Selçuklu tarafına geçen Türk Boyu Peçeneklerdir. Peçenekler, Bizans ordusunda paralı askerlik...1 min

 • Göktürklere Ait Tarihte İlkler

  Orta Asya’da Türk adıyla kurulmuş ilk Türk devleti Göktürk Devleti’dir. Göktürkler 552 yılında Avar egemenliğine son vererek Bumin Kağan tarafından kuruldu. En parlak dönemleri Mukan...1 min

 • Asya Hunlara Ait Tarihte İlkler

  Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti Asya Hun Devleti’dir. Kavimler Göçü’nün başlamasına ortam hazırlayan devlet Asya Hun Devleti’dir. Asya Hun Devleti Teoman tarafından kurulmuştur. Asya...1 min