Browsing Category

Uluslararası İlişkiler Teorileri

MAX WEBER VE YORUMLAYICI YAKLAŞIM

Yorumsal yaklaşımlar pozitivizme itiraz ederler. Bu itirazları: Eldeki verilerin toplumu anlamak için yeterli olduğunu düşünürler. Toplumun birçok ölçülemeyen özelliği vardır. Bu ölçülemeyen özellikler aslında toplumu toplum yapan…

İdealizm

Bu düşünce Woodrow Wilson ile hayat bulmuştur.Kolektif güvenlik sistemi kurmak amaçlanmıştır bunun için milletler cemiyeti kurulmuştur.İdealistler savaşların anlamsız olduklarını böyle felaketlerin yaşamam gerektiğini söyler ve…

Liberalizm

Devletler uluslararası politikada tek faktör değildir.İnsanlar temelde iyi varlık olduğunu savunmaktadır.İnsanın kötü olmasının nedeni yaşadığı ortam olduğunu belirtmişlerdir. Modern liberalizmin Temel varsayımları…