Browsing Category

Uluslararası İlişkiler

GÜVENLİK YAKLAŞIMLARINDA ELEŞTİREL TEORİ

ELEŞTİREL TEORİ Eleştirel düşünürlerin iddiası şudur: ‘’Bilgi masum bir şey değildir.’’ Bilgi üretmek aslında içinde yaşadığımız dünyayı şekillendirmektir. Bilgi boşlukta kalmaz. İnşa edicidir, topluma bir şeyler katan ve üreten bir bilgi olması…

POZİTİVİST YAKLAŞIMLAR 

POZİTİVİST YAKLAŞIMLAR  Pozitivizmin zaman içerisinde geçirdiği gösterdiği değişimler var. Bunlara da post-pozitivist yaklaşımlar deniliyor. Sosyal bilimlerdeki temel paradigmadır. Sosyal bilim kavramı yeni bir kavramdır. 19. yüzyılın…

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TERÖRİZM

Terörizm tanımlaması oldukça zor bir kavramdır. Devletlerin dış politika aracı ve sorunudur. Devletler terör örgütlerini  bir başka devlete karşı ordu olarak kullanabilir. Sınıraşan terör örgütlerini ülkelerinde barındırıyor olabilir.…

PUTİN RUSYA’SI, AVRASYACILIK VE TÜRKİYE

Giriş Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte Soğuk Savaş dönemi sona ermiş,  çift kutuplu dünya sistemi yıkılmış ve liberalizm, kapitalizm, rasyonalite gibi değerlerin temelinde yükselen  Batı  dünyası  bu savaşın  ardından galibiyetini ilan…

Bir Garip “Uluslararası” İlişkiler

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı ve bu hafta içerisinde de kayıtlar gerçekleştirildi. Uluslararası ilişkiler bölümü adına, gerek tercihler öncesinde gerekse sonrasında bilgilendirici yazıların kaleme alındığına ve paylaşıldığına şahit…

Kapitalizm: Bir Aşk Hikâyesi

Giriş Micheal Moore,bu filminde diğer filmlerinden aşina olduğumuz muhalif tutumunu sürdürerek ABD'de 2008 yılında yaşanan Mortgage krizi özelinde Kapitalist ekonomik sistemi yaşanan mağduriyetler üzerinden, yer yer de gülümseterek eleştiriye tabi…