Browsing Category

Uluslararası İlişkiler

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİ

Daha önceleri siyaset biliminin bir alt dalı olan uluslararası ilişkiler disiplini 1900’lü yıllar ile beraber ayrı bir disiplin olarak gelişme göstermiştir. Bununla beraber uluslararası ilişkiler ile siyaset bilimini birbirinden ayırmak neredeyse …

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler

Özel Röportaj: Prof. Dr. Baskın ORAN ile “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (emekli) Öğretim Üyesi, “hocaların hocası” Sayın Prof. Dr. Baskın ORAN ile “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler” konusu ve…

Eski Yunan’dan Sonra Diplomasi

ROMA VE BİZANS Pakta Sunta Servanda ”Ahde Vefa” uluslararası hukuk ve iç hukukun kurucu ilkeleridir. Borçlar Hukuku Roma’da ortaya çıkmıştır. Bizans İmparatorluğu, diplomasi denilince Yunanistan’dan sonra akla gelen ikinci devlet, imparatorluktur.…

SAVAŞLARIN ÇIKIŞ NEDENLERİ

SAVAŞLARIN ÇIKIŞ NEDENLERİ  BİYOLOJİK İDDİALAR Avusturyalı bilim adamı Lorenz (hayvan bilimci) saldırganlık güdüleri üzerine araştırmalar yapmıştır. İnsanların doğuştan hırs peşinden koşan varlıklar olduğunu savunmuş. Hayvanları gözlemleyerek…

Uluslararası İlişkiler Ve Terörizm

Terörizm Tanımı: Terör meselesi zaman zaman devletlerin dış politika aracı olmuştur. Devletler terör örgütlerini kimi zaman ordu olarak kullanmışlardır. Kendilerinin güçlü orduları yoksa terör örgütlerinin caydırıcı güç olarak kullanabilirler. Bu da…