Browsing Category

Uluslararası İlişkiler

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TERÖRİZM

Terörizm tanımlaması oldukça zor bir kavramdır. Devletlerin dış politika aracı ve sorunudur. Devletler terör örgütlerini  bir başka devlete karşı ordu olarak kullanabilir. Sınıraşan terör örgütlerini ülkelerinde barındırıyor olabilir.…

PUTİN RUSYA’SI, AVRASYACILIK VE TÜRKİYE

Giriş Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte Soğuk Savaş dönemi sona ermiş,  çift kutuplu dünya sistemi yıkılmış ve liberalizm, kapitalizm, rasyonalite gibi değerlerin temelinde yükselen  Batı  dünyası  bu savaşın  ardından galibiyetini ilan…

Bir Garip “Uluslararası” İlişkiler

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı ve bu hafta içerisinde de kayıtlar gerçekleştirildi. Uluslararası ilişkiler bölümü adına, gerek tercihler öncesinde gerekse sonrasında bilgilendirici yazıların kaleme alındığına ve paylaşıldığına şahit…

Kapitalizm: Bir Aşk Hikâyesi

Giriş Micheal Moore,bu filminde diğer filmlerinden aşina olduğumuz muhalif tutumunu sürdürerek ABD'de 2008 yılında yaşanan Mortgage krizi özelinde Kapitalist ekonomik sistemi yaşanan mağduriyetler üzerinden, yer yer de gülümseterek eleştiriye tabi…

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİ

Daha önceleri siyaset biliminin bir alt dalı olan uluslararası ilişkiler disiplini 1900’lü yıllar ile beraber ayrı bir disiplin olarak gelişme göstermiştir. Bununla beraber uluslararası ilişkiler ile siyaset bilimini birbirinden ayırmak neredeyse …