Browsing Category

Uluslararası İlişkiler

Bir Garip “Uluslararası” İlişkiler

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı ve bu hafta içerisinde de kayıtlar gerçekleştirildi. Uluslararası ilişkiler bölümü adına, gerek tercihler öncesinde gerekse sonrasında bilgilendirici yazıların kaleme alındığına ve paylaşıldığına şahit…

Kapitalizm: Bir Aşk Hikâyesi

Giriş Micheal Moore,bu filminde diğer filmlerinden aşina olduğumuz muhalif tutumunu sürdürerek ABD'de 2008 yılında yaşanan Mortgage krizi özelinde Kapitalist ekonomik sistemi yaşanan mağduriyetler üzerinden, yer yer de gülümseterek eleştiriye tabi…

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİ

Daha önceleri siyaset biliminin bir alt dalı olan uluslararası ilişkiler disiplini 1900’lü yıllar ile beraber ayrı bir disiplin olarak gelişme göstermiştir. Bununla beraber uluslararası ilişkiler ile siyaset bilimini birbirinden ayırmak neredeyse …

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler

Özel Röportaj: Prof. Dr. Baskın ORAN ile “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (emekli) Öğretim Üyesi, “hocaların hocası” Sayın Prof. Dr. Baskın ORAN ile “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler” konusu ve…