İdealizm

0 67

Bu düşünce Woodrow Wilson ile hayat bulmuştur.

Kolektif güvenlik sistemi kurmak amaçlanmıştır bunun için milletler cemiyeti kurulmuştur.

İdealistler savaşların anlamsız olduklarını böyle felaketlerin yaşamam gerektiğini söyler ve bunun için kolektif güvenlik sistemlerini kurulmasının amaçlamışlardır.