İNŞACILIK YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE ARAP DEVRİMLERİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN LİBYA POLİTİKASI

0 121

ÖZET
2010 yılında ekonomik ve sosyal nedenlerle başlayan halk ayaklanmaları ülkeden ülkeye yayılarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerini etkisi altına almıştır. Sürecin başında Arap Baharı olarak adlandırılan olaylar, yeni olayların patlak vermesi ve olumsuz sonuçlanması dolayısıyla şuan bir kış hissi yaşatmaktadır. Bu çalışmada Arap Devrimlerinin kanlı yaşandığı ülkelerden biri olan Libya’nın üzerinde durulacak ve Türkiye’nin Libya politikası inşacı yaklaşım çerçevesinde ortaya koyulmaya çalışılacaktır.

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”PDF İndir” attachment_id=”429″ /]