Küba Bayrağının Anlamı

Üç mavi çizgi, adanın üç bölgesini ifade ediyor: batı, orta, doğu. ayrıca bilim, erdem ve güzellik anlamına geldiği de söyleniyor. iki beyaz çizgi adaleti ve iyiliği temsil ediyor.
kırmızı eşkenar üçgen, bu üçgen de insanın üç hakkını temsil ediyor: özgürlük, eşitlik ve kardeşlik.
üç genin ortasındaki yıldız da özgürlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı anlatıyor.