Ultimate magazine theme for WordPress.

Liberal demokrasilerde feminizm ve cinsiyet körlüğü

0 352

Liberallerin hükümete getirdiği kısıtlamalar sadece bireysel özgürlükleri korumayı değil, aynı zamanda demokrasiyi saçma hale getirebilecek büyük bir eşitsizliği de korumaktadır. Örneğin, eşit oylama politik kararlar üzerinde eşit etkiyi garanti etmez, çünkü politika için kullandığımız kaynaklar (para, ilişkiler, eğitim, zaman) orantısız bir şekilde dağılım gösterir. Ekonomik veya bürokratik güç, belirlenen koşullar altında önemli kararların alınmasını sağlayacak kadar büyüktür. Jean Jacques Rousseau’; zenginlik eşitsizliği, özgürlüğü ve rızayı yok eder diyor. ”Biri, başka birini hizmetkâr yapacak kadar zengin, diğeri de itaat edecek kadar fakir olduğu sürece, eşit derecede bağımsız ve özgür olarak kabul edilemez” iddiasıyla ünlüdür.

Liberal bir demokraside, tüm yetişkin vatandaşların siyasi kararlar alma sürecine katılımı “evrensel yetişkin oy hakları” temelinde gerçekleşir. Nitekim liberal demokrasi, İngiltere’de ilk olarak, sanayi devrimi tarafından yaratılan yeni bir sınıf olan burjuvazi, aristokrasi ve monarşinin bir sonucu olarak ortaya çıktı ve yönetim tekeli ile yüzleşti ve yönetime katılma hakkını sınırladı. Bu devlette liberal demokrasi, toplumun önemli bir bölümünü (yarısından fazlasını) oluşturan kadın ve işçilerin hükümete ilk etapta katılma hakkını tanımıyordu. İngiltere’de işçilerin bu hakları kazanması 19. yüzyılın sonuna doğru gerçekleşti. Kadınların oy kullanma hakkı 1928’de teslim edildi. Siyasi eşitlik idealine ancak 20. yüzyılda ulaşıldı. Bu idealin anlamı, her yetişkin bireyin, politik olarak katılma hakkına sahip olması ve hiçbir vatandaşın çıkarının başkasınınkinden daha değerli veya değersiz olmamasıdır. Bu nedenle liberal demokrasi, politik gücü toplumu oluşturan tüm bireyler arasında eşit olarak dağıtmayı amaçlamaktadır.

Bu çerçevede, tüm yetişkin vatandaşların ırk, cinsiyet ve dini bağlılık gibi farklılıklara bakılmaksızın kamu görevine seçilme hakkı olmalıdır. İkinci olarak, tüm vatandaşların oy kullanma hakkı olmalıdır. Üçüncüsü, tüm vatandaşların sadece bir oyu olmalı ve tüm oylar eşit değerde olmalıdır. Fakat, bununla birlikte, seçilen kadın sayısındaki artış, kadınların temsil edilme düzeyini yükseltmek zorunda değildir, çünkü kadınların “temsili” hakkında gerçekten konuşabilmemiz için, kadınların kendi politikalarını veya çıkarlarını formüle etmeleri için mekanizmalar olmalıdır. Önemli olan kadın fikrini üretmek ve onu toplumun tüm katmanlarına yaymak ve eşitlik mertebesine yükseltmektir. Diğer bir deyişle, özneniz soyut bir bireyse, bu soyutlamaya dayanan eşitliğe ulaşmak mümkün değildir.

“Yaşadığımız ve liberal demokrasinin zaferini kazandığımız bu toplumlarda aslında birey yok” diyor Irigaray. Çünkü eğer cinsiyet açısından düşüneceksek, bu soyutlama insanın cinsiyetinden ayrıldığı ve kamusal alana dahil olduğu gibi devam eder. Bu soyutlamaya örnek olarak; “Demir Leydi” olarak bilinen Margaret Thatcher verilebilir. İngiltere’nin ilk kadın Başbakanı Thatcher, “dünya politikasını şekillendiren kadın” olarak tanımlanıyor. Ancak tüm bunlara rağmen, Thatcher’ın görünümüne bakarken, saçlarının her zaman kısa olduğu ve kullandığı kıyafetlerin cinsiyet özelliklerini yansıtmaktan uzak olduğu görülüyor. Siyasi alanda aktif olan kadınlar bunu ancak “erkek egemen alanın” doğasına uygun hareket ederek yapabilirler çünkü iktidar erkeksi bir kişilik olarak düşünülür fakat iktidardaki kişinin erkek olması şartı aranmaz. Peki gerçekten öyle midir?

 

#kadınhakları

#feminizm

#cinsiyetkörlüğü

#liberaldemokrasi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.