Neoliberal Kurumsalcılık

0 123

1980’li yıllarda realizme eleştiri olarak ortaya çıkan Neoliberal Kurumsalcılık ya da kısaca neoliberalizm daha öncesinde ki liberal yaklaşımlardan farklıdır.

Ne liberaller bir yandan devletlerarasındaki çatışmaların azaltılmasında Uluslararası örgütlerin önemine işaret ederken diğer yandan realistlerin bazı varsayımlarını kabul etmektedirler.

Neoliberallere göre, devletlerin uzun dönemli ortak kazançlar peşinde koşmaları kısa dönemli bencil çıkarları peşinde koşmasına daha rasyonel bir davranıştır.