Neoliberal Kurumsalcılık

0 158

Neoliberaller bir yandan devletlerarasındaki çatışmaların azalmasında Uluslararası örgütlerin önemine işaret ederken diğer yandan realistlerin bazı varsayımlarına da kabul etmektedirler.

Neoliberallere göre devletlerin uzun dönemli ortak kazançlar peşinde koşmalarından daha rasyonel bir davranış yoktur.

Neoliberaller realistler gibi devletlerin kendi bencil çıkarları peşinde koşan yekpare aktörler olarak tanımlar ve sistemin anarşik olduğunu kabul eder.

Neoliberallere göre devletlerin birbirleri ile işbirliği yapması onların çıkarlarınadır ve uluslararası örgütler devletlerin ortak çıkarlarını gerçekleştirmelerinde yardımcı olabilmektedir.

Ayrıca Neoliberaller devletlerin anarşi altında daima göreceli kazançlara odaklanmayacaklarını mutlak kazançlarında önemli olduğunu belirterek işbirliğinin mümkün olduğunu savunurlar.

Göreceli kazanç: bir işbirliği durumunda bir devleti kazancının diğer devleti kazancını oranı

Mutlak kazanç: bir işbirliği durumunda bir devletin net kazancı