Ombudsman Nedir ?

0 201

Ombudsman: Birlik, kurum, organ, ofis veya ajansların (yargısal işlevi bakımından ABAD hariç) faaliyetlerine ilişkin kötü yönetim ile ilgili olarak birlik vatandaşlarından (üye ülkelerden birinde ikamet eden veya sicilde kayıtlı, merkezi üye devletlerin birinde bulunmak kaydı ile) veya bir gerçek/ tüzel kişiden gelecek şikâyetleri incelemekle görevli bir kurumdur.
Birliğin idari anlamda daha iyi yönetilmesi amaçlanarak oluşturulmuştur. Hiçbir mesleki bir faaliyette bulunamaz