Akademik Paradigma | Uluslararası İlişkiler

 • Acheson Planı Nedir ?

  Kıbrıs sorununun tırmandığı 1963-1964 döneminde A.B.D.’nin özel temsilcisi Dean Acheson tarafından önerilen çözüm yoludur. Buna göre Kıbrıs adası her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye... 1 min

 • Akreditasyon (Accreditation) Nedir ?

  Akreditasyon, laboratuarlar, belgelendirme ve test/muayene kuruluşlarının üçüncü bir tarafça belirlenen teknik kriterlere göre çalıştığının bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanmasıdır. Akreditasyon sisteminde AB seviyesinde kullanılan...1 min

 • A La Carte Avrupa (Europe A La Carte) Nedir ?

  Bu kavram, üye ülkelerin Avrupa Birliği politikaları arasında istediklerini seçerek, bu politikaları her açıdan uygulamalarını içeren homojenlikten uzak bir bütünleşme modelini tanımlamak için kullanılmaktadır.Ancak yine... 1 min

 • Transnasyonalizm Nedir

  1970’lerde ortaya çıkmıştır. Transnasyonalizm  ulus aşırıcılık demektir. Küreselleşme ile birlikte çok uluslu şirketlerin varlığında bahsetmektedirler. Küreselleşme ile birlikte sermaye ve insanlar sınırları aşmaya başlamışlardır. Temeli... 1 min

 • Hazar Türklerine Ait Tarihte İlkler

  Museviliği kabul eden ilk Türk devleti Hazarlardır. Ortak Hakimler (Hakemler) kurulu Hazar Devletine aittir. Hazarların birçok ulusu barış içinde bir arada yaşattığı döneme Hazar Barış... 1 min

 • Avar Türklerine Ait Tarihte İlkler

  İstanbul’u kuşatan ilk Türk boyu Avarlardır, Avarlar Sasanilerle ittifak kurup İstanbul’u kuşatmışlardır. Avarlara Avrupa toplumları Juan Juanlar demişlerdir Avarlar hem Asya’da Hemde Avrupa’da devlet kurmayı...1 min

 • İSLAM ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİNDE İLKLER

  Türklerde ilk parayı kullan boy Türgişlerdir. Türgişler, İslam ordularıyla Emeviler döneminde savaşmış, İslam’ın Kafkasya’ya yayılmasını engellemişlerdir. Türgişler, Karluklar tarafından yıkılmışlardır. Papanın emri ile hükümdarlarının Çar...1 min

 • Avrupa Hunlarına Ait Tarihte İlkler

  Avrupa’da kurulan ilk Türk Devleti Avrupa Hun Devleti’dir Avrupa Hunları Balamir önderliğinde Avrupa’ya gelmiştir. Avrupa Hun Devleti’nin En parlak dönemi Atilla Dönemi’dir. Margus ve Anatolyus...1 min

 • Uygur Türklerine Ait Tarihte İlkler

  Orta Asya’da yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygur Devleti’dir. İlk defa Göktanrı inancı dışında başka bir İnancı(mani) benimseyen devlet Uygurlardır. Moğolların Türkleşmesini sağlayan Türk...1 min

Bir Biçim Seçin
Yazı
Yazı veya Makale yollayın
Bilgi Yarışması
Bilgiyi kontrol etmeyi amaçlayan doğru ve yanlış cevapları olan bir dizi soru hazırlayın
Kişilik Testi
Kişilik hakkında bir şeyler ortaya çıkarmayı amaçlayan bir dizi soru hazırlayın
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama hazırlayın
Liste
Klasik Listeleyici
Geri Sayım
Geri Sayım Oluştur
Açılır Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi gönderime oy verin
Sıralama Listesi
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı oy verin
Meme
Upload your own images to make custom memes