Uluslararası İlişkiler Ve Feminist Yaklaşım

0 51

Realizmin devlet güç anarşi çıkar ve egemenlik gibi kavramları erkeklerin birbiriyle olan etkileşim yöntemlerini ve onların dünyaya bakış açılarını yansıtmaktadır.

Feminist teoriye göre kadınlarda uluslararası politikada erkekler kadar etkilidir ancak bu etki resmi kanallardan çok gayrı resmi ve devlet dışı kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Büyük devletlerin uluslararası sistemi gelecek saldırılara karşı koymak için aralarında anlaşarak oluşturdukları güvenlik mekanizmasına kolektif güvenlik adı verilir.