Ultimate magazine theme for WordPress.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TERÖRİZM

0 12.232

 

Terörizm tanımlaması oldukça zor bir kavramdır. Devletlerin dış politika aracı ve sorunudur. Devletler terör örgütlerini  bir başka devlete karşı ordu olarak kullanabilir. Sınıraşan terör örgütlerini ülkelerinde barındırıyor olabilir.

 

Bir eylemin terör olarak tanımlanabilmesi için ;

 • Şiddet içermesi
 • Siyasi ve ideolojik bir motif
 • Terör ve korkunun organize olarak toplumu ve devleti hedef alması
 • Sıklıkla sembolik hedefler belirlemesi
 • Genellikle insanlıktan uzak, acımasız eylemler gerçekleştirmesi
 • Halkta acizlik yaratması
 • Olabildiğince gelişmiş silahlar kullanması
 • Genellikle grup halinde eylemler yapılması
 • Dikkat çekmek, reklam yapmak, sesini duyurmaya çalışmak
 • Gizli planlama ve eylemlerin bulunması

 

NE TİP TERÖR VARDIR?

 • Devlet Terörü : Farklı biçimlerde görülür.

 

 • Devlet girişimi
 • Devlet Desteği : Terör örgütü olarak tanımlama yok. Örneğin; ASALA’nın Fransa’da, PKK’nın Rusya’da temsilcilikleri vardır.
 • Devlet Hoşgörüsü : Baba Esad döneminde PKK’ya açılan kamplar örnek olarak gösterilebilir.
 • Devlet Zaafı : Kendisi çökmüş bir devlet ise terör örgütünden çekiniyor olabilir.

 

 • Etnik- Milliyetçi Terör : 1960’lardan sonra yaygınlaştı.
 • Dinsel- Radikal Terör : çoğunlukla 90’lardan sonra ortaya çıktı. Daha çok Ortadoğu’da görüyoruz.
 • Siber Terör : Bilgisayar korsanlığı, bankacılık sistemi çökertmek gibi.
 • Deniz Haydutluğu : Özellikle Aden Körfezi’nde Cibuti ve Somali civarında görmekteyiz.

 

 

TERÖR DALGALARI

 • Anarşist Dalga : 1920’lerde başlamış. Çarlık Rusya, Avrupa ve ABD’de devrimci, anarşist, anti-monarşist akımlar yükselişe geçmiştir.
 • Anti- Sömürgeci Dalga : ‘’Kendi kaderini tayin etme’’ hakkı ilkesi etrafında şekillenen uluslararası sistem içerisinde oluşmuştur. I.Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Versay Antlaşması bu dalga içindeki terörist faaliyetler için uygun zemin hazırlamıştır.
 • Yeni Sol Dalga : 1960-1970 yılları arasında uluslararası sistemde görülmüştür ki bu dönemde ‘’yeni sol’’ ile kapitalist ve komünist ideolojiler yarışmıştır. Bu dalgayı harekete geçiren politik olayın Vietnem Savaşı olduğu belirtir.
 • Dini Dalga : İran Devrimi, IşiD. Bu olayı tetikleyen 3 unsur vardır. Küreselleşme, dini ideoloji- şiddet ve kitle imha silahlarının artmasıdır.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.